👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden Bjällran

Skapad 2018-10-03 15:12 i Spelmannens förskola Lunds för- och grundskolor
ett exempel
Förskola
Olika metoder används för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi läser böcker, sjunger sånger, genomför samarbetsövningar, ser film och dramatiseringar av vardagsdilemman av och med barn och personal. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag, är pedagogerna goda förebilder.

Innehåll

Planerade insatser:

Varje pedagog följer sina mentorsbarn under den viktiga anknytningsfasen så att de så småningom ska bli trygga med samtliga vuxna och barn på förskolan.

Vi delar in barnen i mindre grupper utifrån ålder och utveckling. Förväntade effekter:

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

Kunna delta i de olika aktiviteterna och har ökat sin självständighet i våra rutiner.

Utveckla sin sociala förmåga och känna trygghet och samhörighet i den lilla gruppen.
Metodval

Genom att vara konsekvent i rutinerna.

Ge barnen tid att träna sin självständighet.

Utmana varje barn i den lilla gruppen. 

 Nyckelbegrepp

 • Yngre
 • Kompis
 • Samsas
 • Hjälpa
 • Glad
 • Ledsen
 • Arg
 • Rädd

 

 • Äldre
 • Trygghet
 • Hänsyn
 • Känslor
 • Samarbete
 • Gemenskap
 • Lika/olika

 

 • Vuxna
 • Empati
 • Respekt
 • Solidaritet
 • Medskapande
 • Mångfald
 • Integritet
 • Förtroende
 • Samspel
 • Förhållningssätt

 

 

Nuläge

Hur ser det ut nu?

11 nya små barn inskolas under augusti/september

Våra äldsta 3 “gamla” barn behöver känna sig sedda och få utmaningar och stunder för lek och lärande i en egen grupp.

 

Planerade insatser

Varje pedagog följer sina mentorsbarn under den viktiga anknytningsfasen så att de så småningom ska bli trygga med samtliga vuxna och barn på förskolan.

Vi delar in barnen i mindre grupper utifrån ålder och utveckling.

 

 

 

Valda målkriterier 

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

Kunna delta i de olika aktiviteterna och har ökat sin självständighet i våra rutiner.

Utveckla sin sociala förmåga och känna trygghet och samhörighet i den lilla gruppen.

 

 

Metodval

Genom att vara konsekvent i rutinerna. 

Ge barnen tid att träna sin självständighet.

Utmana varje barn i den lilla gruppen.

 

 

Kännetecken:

När barnen känner sig trygga, vet vad de ska göra och gör det de vill göra.

Trygga med varandra och i miljön.

Barnen tar för sig och samspelar i den lilla gruppen.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016