Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa!

Skapad 2018-10-03 15:51 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vad behöver vi göra för att vår kropp ska må bra? Vad innebär hälsa? Hur funkar det?Tillsammans ska vi lära oss hur allt funkar och hur vi bäst tar hand om vår kropp!

Innehåll

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vi kommer att arbeta med detta tema under vecka 41 - 47

Vi kommer att: 

 • Utgå och arbeta utifrån två olika läroböcker: Utkik Biologi samt Plus människan. 
 • Läsa texter enskilt, i lärpar och gemensamt. (EPA)
 • Använd oss utav mindmap på tavlan tillsammans och brainstorma. 
 • Lära oss vad hälsa innebär, hur man får kroppen att må bra, vad för farliga beroenden det finns och hur man kan bli sjuk. 
 • Skriva en källkritisk text om cigaretters skadliga påverkan på kroppen.
 • Få besök av Tobakshjältarna

FilmerHopp hopp tv: Mat. Urskola. 8,55 min.  
             Överföring av sjukdomar. Sli.se, 3 min
             Allergier och problem. Sli.se. 3 min
             Den här videon kommer få dig att vilja sluta röka direkt. Nyheter24.se. 1 min. 

 

Språkmål:

Använda sig av stödord från två hemsidor och skriva en egen beskrivande text utifrån stödorden. Dessutom tränas i källkritiskt granskande av hemsidor.

 

Digitalt mål:

Kunna göra mindmaps med programmet Popplet eller tillägget Mindmups

 

Begreppslista:

Sömn, kost, motion, sociala relationer,hygien, immunförsvar, bakterier, virus, vaccin, penicillin, antibiotika, abstinens, nikotin.

 

Bedömning: 

Du bedöms fortlöpande under lektionerna.
Bedömning på enskilda skrivna texter och hur du deltar och resonerar på lektioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Kropp och hälsa

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Samtala och diskutera
Jag deltar i samtal och kan använda mig av begreppen sömn, kost, motion och sociala relationer. Dessutom förklarar jag om något som kan påverka hälsan negativt som tex: tobak, alkohol och droger.
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Jag deltar till viss del i samtalen och diskussionerna och använder mig av två olika begrepp samt en sak som påverkar kroppen negativt.
Jag deltar i samtalen och diskussionerna och kan använda mig av tre olika begrepp samt en sak som påverkar kroppen negativt.
Jag fördjupar och breddar samtalen och diskussionerna och använder mig av alla fyra olika begrepp samt en sak som påverkar kroppen negativt.
Använda information
Jag ska kunna använda information och fakta i mina texter och i diskussioner.
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Jag använder information och fakta jag hittar och kopplar till två av begreppen.
Jag använder information och fakta jag hittar och kopplar till tre av begreppen.
Jag använder information och fakta jag hittar och kopplar till alla begrepp.
Samband i människokroppen
Kunna visa att jag förstår att sömn, kost, sociala relationer och motion påverkar min hälsa positivt eller negativt.
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Jag förklarar enkelt två av begreppen och beskriver hur de påverkar vår hälsa.
Jag förklarar utvecklat tre av begreppen och beskriver hur de påverkar vår hälsa.
Jag förklarar välutvecklat alla fyra begrepp och kan koppla dem till varandra samt beskriver hur de påverkar vår hälsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: