Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What´s Up? 3

Skapad 2018-10-03 17:55 i Svanberga skola Norrtälje
Utgår från läroboken i engelska: What's up för åk 3.
Grundskola 3 Engelska
Ett ämne som utgår från läroboken "What's up? 3". Du kommer att få skriva enkla ord och meningar. Du kommer att träna att tala engelska med hela och enkla meningar.

Innehåll

Tidsperiod

 •  HT-18, vecka 35-51.

Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig.  
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, öva dialoger och fraser på engelska samt genom att skriva engelska. 
 • Du tränar din analysförmåga genom att jämföra vardagsliv i engelsktalande länder med ditt vardagsliv, vilka likheter och skillnader som finns.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Undervisningen utgår från det etiska perspektivet som ger grund för och främjar elevernas förmåga att göra personliga ställningstagande samt från det historiska perspektivet som ger grund för eleverna att utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

 • Planeringen syftar till att du efter genomgången skolgång kan kommunicera på engelska i tal och skrift på ett funktionellt sätt.

 • Du får möjlighet att önska områden att arbeta med i engelska samt arbetssätt, exempelvis digitala verktyg, spel, redovisningsformer med mera utöver gemensamma genomgångar och arbete i läroboken What's up? 3.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du ska lära dig att:

 • säga vad du heter och fråga andra vad de heter.
 • presentera dig själv och andra.
 • säga i vilken stad och land du bor i.
 • berätta vilken färg saker har och vilken din favoritfärg är.
 • säga namn på kläder och berätta vilka kläder du har på dig.
 • säga namnet på vanliga fordon.
 • säga namnet på några möbler och kunna berätta vad du har för möbler i ditt rum
 • kunna räkna 1-20
 • kunna namnet på några vanliga husdjur, svara på om du har husdjur och berätta vilka husdjur du gillar.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du visar att du har nått lärandemålen genom att:

 • arbeta i läroboken What's up? 3
 • delta aktivt i genomgångar.
 • delta aktivt i gemensamma övningar.
 • delta aktivt i lekar, sånger och ramsor.
 • delta i samtal i mindre grupper och par.
 • svara på enkla frågor.
 • följa enkla uppmaningar, exempelvis sit down.

     Formativ

 • Självbedömning i matriser i Unikum.
 • Planering och utvärdering som tillhör materialet.
 • Muntlig återkoppling under lektioner.

     Summativ

 • Olika arbetsstenciler.
 • Annat dokumentationsunderlag.
 • Din arbetsbok

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • arbeta med olika övningar och uppgifter.
 • använda enkla ord och fraser i dialog med varandra.
 • skriva enkla ord och hela meningar.
 • öva ord med hjälp av bilder och saker.
 • sjunga sånger och lära oss enkla ramsor.
 • lyssna på det engelska språket, via lärare, lärobok, musik och film.
 • leka lekar och spela spel.

Innehåll (Lärobok What's up? 3)

 • Chapter 1: What's your name?
 • Chapter 2: What's up?
 • Chapter 3: I live in Liverpool.
 • Chapter 4: The house is brown.
 • Chapter 5: I've got a pink cap.
 • Chapter 6: Get on the bus.
 • Chapter 7: We've got a bunk bed
 • Chaper 8: What a week!
 • Chapter 9: How many boys and Girls?
 • Chapter 10: Is it your bird?

     

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3

Matriser

En
What´s up 3 Chapter 1-6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
What's your name?
Säga vad du heter och fråga vad någon annan heter.
Jag förstår litegrann när någon frågar vad jag heter.
Jag förstår när någon frågar vad jag heter. Jag kan säga vad jag heter.
Jag förstår när någon frågar vad jag heter. Jag kan säga vad jag heter. Jag kan fråga vad någon annan heter.
What's up?
Berätta vem du är och berätta vem någon annan är.
Jag förstår litegrann när någon berättar om sig själv.
Jag förstår när någon berättar om sig själv. Jag kan berätta vem jag är.
Jag förstår när någon berättar om sig själv. Jag kan berätta vem jag är. Jag kan berätta vem någon annan är.
I live in Liverpool
Säga i vilken stad och land du bor.
Jag förstår litegrann när någon berättar var de bor.
Jag förstår när någon berättar var de bor. Jag kan säga i vilken stad och land jag bor.
Jag förstår när någon berättar var de bor. Jag kan säga i vilken stad och land jag bor. Jag kan frågar var någon annan bor.
The house is brown
Säga färgernas namn, berätta vilken färg en sak har och vilken din favoritfärg är.
Jag kan förstå några färger. Jag kan säga en färg.
Jag vet och kan säga vad flera färger heter. Jag kan berätta vilken färg en sak har.
Jag vet och kan säga vad flera färger heter. Jag kan berätta vilken färg en sak har. Jag kan berätta vilken min favoritfärg är.
I've got a pink cap
Säga namn på kläder och berätta vilka kläder du har på dig.
Jag kan förstå några klädesplagg.
Jag vet och kan säga flera klädesplagg. Jag kan berätta vilka kläder jag har på mig.
Jag vet och kan säga flera klädesplagg. Jag kan berätta vilka kläder jag har på mig. Jag kan fråga vad någon annan har på sig.
Get on the bus
Räkna från 1-20 och säga namn på vanliga fordon.
Jag kan förstå några siffror på engelska.
Jag kan säga sifforna 1 till 10. Jag kan säga namn på ett eller två fordon.
Jag kan säga sifforna 1 till 20. Jag kan säga namnet på flera vanliga fordon.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: