Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghetsarbete på avdelning 2

Skapad 2018-10-03 19:38 i Stallbackens förskola Ludvika
En mall att utgå från när den pedagogiska förskoleverksamheten/arbetsområdet ska planeras. (Reviderad ht-2016)
Förskola
En ny termin innebär att det blir en nystart på avdelningen med båda gamla och nya barn. Trygghet och rutiner är viktigt för att verksamheten ska fungera för alla därför blir det vårt fokusområde till en början.

Innehåll

På avdelning 2 har vi barn mellan 2 - 4 år. För några barn blir förskolans verksamhet ett första möte med andra barn och vuxna utan vårdnadshavare. Att känna trygghet och tillit till andra barn och vuxna är mycket viktigt för att barnen ska trivas och utvecklas inom förskolans verksamhet. Därför blir det vårt fokusområde till en början.

 

Var är vi?

Vi  på avdelning 2 består av en grupp av 20 barn. Vi delar upp barnen i mindre grupper för att skapa trygghet och rutiner . På förskolan arbetar vi  med att alla barn ska känna sig trygga i sin egen identitet och i vår verksamhet.

 

Vart ska vi?

Vad vi vill att barnen ska känna och lära sig : 

   .  Bli trygga med oss vuxna och kamraterna.

   . Att barnen utmanas i en rolig och lärorik miljö.

   .  Att de vågar ta kontakt och samspela med oss vuxna och de andra i gruppen.

   . Vi uppmuntrar och stöttar barnen i att fullfölja sina tankar och idéer.

   . Turtagning, barnen ska lära sig lyssna, respektera och ta hänsyn till varandra.

   . Vi vill lära barnen demokrati, allas lika värde.

   

 

Hur gör vi?

   . Vi pedagoger finns i närheten av barnen för att lära känna dem, deras behov och intresse.

   . Vi gör aktiviteter och övningar där vi får lära känna och bli nyfikna på varandra, båda barn och

     pedagoger.

   . Vi förändrar och utvecklar miljön på avdelningen efter barnens nyfikenhet och behov. 

   . Vi använder oss av namnsånger för att barnen ska lära sig känna igen och lära sig namnen

     på varandra.

   . Vi samlas alla en stund varje dag och äter frukt och sjunger och samtalar med barnen.

   .  Vi skapar tillsammans en VI känsla. 

 

Läroplanen

Vilka läroplansmål är kopplade till aktiviteten/arbetsområdet? (max 3 mål)

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: