Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, multiplikation och division. År 4

Skapad 2018-10-03 20:04 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
I det här avsnittet kommer du få arbeta med att mäta och rita sträckor, uppskatta och mäta längder, växla mellan olika längdenheter, geometriska objekt och omkrets. Du kommer även få lära dig hur multiplikation och addition hänger ihop, hur multiplikation och division hänger ihop samt arbeta med att välja rätt räknesätt vid olika textuppgifter.
Grundskola 4 Matematik
I det här avsnittet kommer du få arbeta med att mäta och rita sträckor, uppskatta och mäta längder, växla mellan olika längdenheter, geometriska objekt och omkrets. Du kommer även få lära dig hur multiplikation och addition hänger ihop, hur multiplikation och division hänger ihop samt arbeta med att välja rätt räknesätt vid olika textuppgifter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att visa att du kan:
- mäta och rita sträckor,
- uppskatta och mäta längd,
- kunna växla mellan olika längdenheter,
- känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt,
- kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått,
 kunna räkna ut figurers omkrets.

- förstå hur addition och multiplikation hänger ihop,
- kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal,
- kunna multiplicera tal som 3x47,
- förstå hur multiplikation och division hör ihop,
- kunna använda kort division,
- kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.

Undervisning och arbetsformer

För att kunna nå målen kommer du att få arbeta med följande:
- räkna tal i matteboken som rör längd, geometriska objekt, omkrets, multiplikation och division,
- praktiskt arbeta med längd, geometriska objekt, omkrets, multiplikation och division,
- tala och diskutera om längd, geometriska objekt, omkrets, multiplikation och division.

Du kommer att få arbeta enskilt och tillsammans med en mattekompis när du löser olika uppgifter. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och matteprat tillsammans.Du kommer att få träna dig på att visa och berätta med hjälp av bilder och uträkningar hur du har kommit fram till olika svar och lösningar.Vi kommer också att använda oss av vår närmiljö och utgå från det som finns runt oss i vår vardag när vi arbetar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: