Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i decimalform

Skapad 2018-10-03 20:06 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Matematik
I detta arbetsområde är det meningen att du ska få en större förståelse vad decimaltal är.

Innehåll

Mål med arbetet

 

Du ska:

 • förstå sambandet mellan bråktal och decimaltal
 • kunna räkna med decimaltal (addera och subtrahera)
 • kunna sätta ut decimaltal på en tallinje
 • kunna storleksordna decimaltal

Begrepp

 • hundratal
 • tiotal
 • ental
 • tiondelar
 • hundradelar
 • tusendelar
 • decimaler
 • decimaltecken
 • decimaltal

 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta med olika uppgifter och spel

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Tal i decimalform

Ganska säker
Säker
Mycket säker
Samband
Se samband mellan bråktal och decimaltal
Jag är ganska säker på sambandet mellan bråktal och decimaltal.
Jag är säker på sambandet mellan bråktal och decimaltal.
Jag är mycket säker på sambandet mellan bråktal och decimaltal.
Beräkningar
Göra beräkningar med decimaltal (addera och subtrahera).
Jag är ganska säker på att göra beräkningar med decimaltal
Jag är säker på att göra beräkningar med decimaltal
Jag är mycket säker på att göra beräkningar med decimaltal
Avrunda
Avrunda decimaltal
Jag är ganska säker på att avrunda decimaltal.
Jag är säker på att avrunda decimaltal.
Jag är mycket säker på att avrunda decimaltal.
Decimaltal på tallinje
Sätta ut decimaltal på en tallinje
Jag är ganska säker på att sätta ut decimaltal på en tallinje.
Jag är säker på att sätta ut decimaltal på en tallinje.
Jag är mycket säker på att sätta ut decimaltal på en tallinje.
Storleksordna
Storleksordna decimaltal
Jag är ganska säker på att storleksordna decimaltal.
Jag är säker på att storleksordna decimaltal
Jag är mycket säker på att storleksordna decimaltal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: