👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht-18 åk 8 sv VB Resonerande text

Skapad 2018-10-03 20:46 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Att kunna resonera är en fördel i livet och i detta arbetsområde får du träna att bli ännu bättre på det.

Innehåll

Namn på arbetsområdet

Resonerande text ht-18.

Mål för elev

Du ska lära dig att skriva en resonerande text.

Innehåll

Att läsa, diskutera och skriva resonerande texter.

Genomförande

Du läser olika resonerande texter.

Du lär dig hur resonerande texter är uppbyggda. 

Du skriver en egen resonerande text på temat politik

Bedömning

Bedömningen sker när du vid ett givet datum lämnar in din resonerande text.

Kursplanemål

Formulera sig och kommunicera i skrift.

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

 

 

Matriser

Sv
Jä ht-18 åk 8 sv VB Resonerande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
INNEHÅLL Resonerande text
Din tankegång framgår och du resonerar på ett enkelt sätt om en politisk fråga.
Din tankegång framgår tydligt och du resonerar på ett utvecklat sätt om en politisk fråga.
Du resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt om en politisk fråga.
STRUKTUR
Du delar ibland in i stycken och skriver en tydlig inledning ELLER avslutning. Din textbindning är enkel. i huvudsak fungerande
Du delar oftast in i stycken och skriver en tydlig inledning OCH avslutning. Din textbindning är utvecklad. relativt väl fungerande
Du delar alltid in i stycken och skriver både en inledning och en avslutning som skapar intresse. Din textbindning är välutvecklad. väl fungerande
SPRÅK språklig variation
Ditt ordval är enkelt. Du upprepar ibland ord. Du startar oftast meningar på samma sätt. Du binder ihop meningar med OCH/MEN och använder någon sambandssignal. viss variation
Ditt ordval är utvecklat och passande till texttypen. Du upprepar sällan ord. Du startar sällan meningar på samma sätt. Du har variation på bindeorden och använder några sambandssignaler. relativt god variation
Ditt ordval är välutvecklat och passande till texttypen. Du upprepar ytterst sällan ord eller startar meningar på samma sätt - om det inte har effekt för texten. Du har stor variation på bindeorden och använder flera sambandssignaler. god variation
SKRIVREGLER följa språkliga normer
Du gör ibland fel på stor/liten bokstav Du glömmer eller sätter ibland ut fel skiljetecken. Du blandar olika tempus på ett felaktigt sätt. Dina meningar är oftast enkla och ganska korta. Du radar ibland satser på varandra och skiljer dem åt med kommatecken. i huvudsak
Du använder stor/liten bokstav rätt. Du använder oftast rätt skiljetecken. Du blandar ibland olika tempus på ett felaktigt sätt. Dina meningarnas längd och ordföljd varierar. Du satsradar sällan. relativt väl
Du använder stor/liten bokstav rätt. Du gör få fel i användning av skiljetecken. Du använder tempus korrekt. Dina meningar är varierande i längd och variationen ger ett behagligt flyt i texten. Du satsradar inte. väl