👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska A- Nyfiken på språket

Skapad 2018-10-03 20:57 i Östad skola Lerum
Under detta läsår kommer vi att arbeta med att förstå olika typer av texter och få kunskap om hur innehållet är organiserat. Vi kommer att skapa egna texter därefter ger vi varandra kamratrespons/lärarrespons och bearbetar texten efter responsen. Arbetet innefattar även ordklasser, sammansatta ord, synonymer och motsatsord.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära sig. Du ska få möjlighet att utveckla dina förmågor i ämnet svenska genom att läsa, skriva, tala och lyssna.

Innehåll

Varför gör du det här?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Vad behöver du lära dig?

Målet med undervisningen är följande:

 • läsa och skriva olika sorters texter för olika ändamål (återberättande-berättande, -förklarande, -instruerande, -beskrivande, -argumenterande texter)
 • kunna bearbeta texter, 
 • kunna känna igen olika ordklasser (substantiv, adjektiv och verb) 
 • böja de olika ordklasserna på rätt sätt, 
 • känna igen och skriva sammansatta ord, 
 • skriva synonymer och motsatsord

Hur gör du?

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

I en mindre grupp kommer du att få möjlighet att utveckla dina förmågor i ämnet med fokus på  att:

- läsa och skriva flera olika sorters texter med olika innehåll och olika uttrycksform: t. ex. återberättande-berättande, -förklarande, -instruerande, -beskrivande, -argumenterande texter.

- bearbeta det du skrivit tillsammans med en kamrat och med en lärare.

- lära dig om de olika ordklasserna och hur vissa ord ändrar sin form tex utifrån i vilken tidsform de skrivs (substantiv, verb, adjektiv, prepositioner, adverb) 

- lära dig om sammansatta ord, synonymer och motsatsord. 

Det här kommer bedömas

Detta kommer jag att bedöma:

-din förmåga att skriva texter med olika inriktning,
-din förmåga att bearbeta texterna, både i samarbete med andra och med mig
-din förmåga att känna igen och namnge de olika ordklasserna substantiv, verb och adjektiv
-din förmåga att på olika sätt böja de olika ordklasserna
-din förmåga att känna igen och skriva sammansatta ord
-din förmåga att använda synonymer och motsatsord.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6