👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten!

Skapad 2018-10-03 20:58 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Matematik
Att ha väl fungerande metoder vid färdighetsträning i matematiken gör att allt blir så mycket enklare framöver!

Innehåll

 

Mål för arbetsområdet


Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå...

 •  vilka metoder som passar bäst när man räknar de fyra räknesätten
 • hur man väljer räknesätt utifrån texttal.

  

De förmågor/långsiktiga mål och centrala innehåll som vi har fokus på i arbetsområdet finner du längre ned på sidan under rubriken "Kopplingar till läroplanen".

 

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

 

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • Delta aktivt i genomgångar
 • Räkna i grundboken
 • EPA-uppgifter 
 • exit ticket med klassanalys
 • Samtala om relevanta begrepp
 • Använda dataprogrammet Bingel
 • Diagnosiskt test med självskattning.

 

Vissa av dessa aktiviteter och uppgifter hittar du länkar till längre ned på sidan. Följ dem för att få mer information om aktiviteten/uppgiften.

 

Bedömning/synliggörande av förståelse

 

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • göra olika skriftliga individuella uppgifter kopplat till målen.
 • exit Tickets
 • göra diagnosiska test
 • visa förståelse vid genomgångar 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6