👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ ENG 9 HT 2018 The Shoe

Skapad 2018-10-03 22:55 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F
Who is the owner of the shoe? How did it get there? What happened just before it ended up on the road? Use your imagination to create an interesting and exciting story!

Innehåll

The shoe

Syfte

Att träna på att fantisera genom att konstruera en trovärdig historia i både (sam)tal och text..

 • Metod

Look at the picture and discuss these questions in pairs:

 •   Who is the owner of the shoe?
 •   How did it get there?
 •   What happened just before it ended up on the road?
 •   How long has it been there?
 •   Is anyone missing it?
 •   What could be the reason it ended up there?
 •   What is the worst thing that may have happened?
 •   What is the best thing that may have happened?
 

Write a short novel. The action will take part in three snapshots with given times and places:

 •   Part 1: In the morning, in a car
 •   Part 2: After lunch, by the ocean
 •   Part 3: In the evening, in the forest

The short story should either start or end with…There is a shoe on the road.

Texts/films about shoes to use:

HC Andersen – The Red Shoes
Shoe – Award winning short film
The Other Pair

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Kunskapskrav

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. 

Övergripande veckoplanering:

v. 34, tor: Uppstart, diskussion

v.35: tis: börja skriva på berättelsen

         tor: Skriv din berättelse

v. 36, tis: skriv klart första utkastet

          tor:  kamratbedömning av första utkastet+ bearbetning

v. 37, tis: skrivfärdigt

           tor: Läs upp era berättelser i smågrupper samt lämna in till mig

      

 

 

Uppgifter

 • The Shoe

Matriser

BÅ ENG 9 Ht 2018 Skriftlig förmåga

SKRIFTLIG PRODUKTION

Skriftlig berättelse där eleven skriver med fantasi efter givna instruktioner
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriftlig förmåga
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt samman-hängande. För att förtydliga och variera din text kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av din framställning.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din text kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av din framställning.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din text kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av din framställning.
Anpassning till genre och ämne
Du skriver en berättelse kopplad till ämnet. Berättelsen saknar till viss del röd tråd och den har inte helt och hållet en inledning eller avslutning
Du skriver en berättelse kopplad till ämnet. Berättelsen har en röd tråd, men den är inte alltid helt tydlig, Du använder strukturen med inledning och avslutning till viss del.
Du skriver en berättelse kopplad till ämnet. Berättelsen har en tydlig röd tråd och du inleder berättelsen effektivt och avslutar berättelsen så att du knyter ihop säcken.