👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2018-10-04 06:52 i Idrottsförskolan HAIS Helsingborg
Förskola
Vi arbetar med hållbar framtid i vårt projektarbete. I vår undervisning lyfter vi in språk, matematik, naturvetenskap, rörelse och teknik på ett lekfullt sätt. Vi arbetar med ett tydligt värdegrundarbete utifrån vår likabehandlingsplan och barnkonventionen.

Innehåll

Vad är syftet/ målkriteriet? 

Utveckla barnens förståelse för matematiska begrepp såsom längre, kortare, stor, liten, dubbelt så långt, lika lång, fler, färre m.m.

Vi kommer att börja med att använda oss av uppdragskort när vi är ute i skogen. Uppdragen handlar om att barnen ska leta material i skogen. t.ex. hitta en pinne som är lika lång som din tumme. Hitta dubbelt så många kottar som bilden visar etc.

 

Vem ansvarar för genomförandet av undervisningen?

Mikaela och Mia

Vem ansvarar för dokumentationen?

Mikaela och Mia

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö98 Rev. 2016