👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 18/19

Skapad 2018-10-04 07:33 i Friskolan Metis Grundskolor
Grundskola 2 Matematik
Matematiken finns runt omkring oss, överallt och hela tiden. Vi fortsätter att arbeta med positionssystemet och talkamrater. Vi kommer också arbeta mycket med tid, volym, längd och lösning av matematiska textuppgifter.

Innehåll

Syfte

Vårt arbete med matematik syftar till att eleverna utvecklar sina kunskaper i matematik och sitt intresse för matematik samt tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 

Undervisning

 

-Vi har kontinuerligt gemensamma samlingar där vi löser matematiska problem, redovisar och samtalar matematik.
-Vi spelar mattespel och arbetar med matteboken där vi färdighetstränar och befäster våra kunskaper.

Det finns alltid möjlighet att använda konkret och laborativt material  vid sidan av vårt läromedel.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom helhetsområdet 0-100 (förstå positionssystemet)
 • jämföra, storleksordna och dela upp tal inom helhetsområdet 0-100
 • förklara likhetstecknets betydelse
 • kan uppfatta, fortsätta och konstruera enkla talmönster som t ex 3, 6, 9.....   20, 40, 60
 • kan göra 5-hopp och 10-hopp
 • kan beskriva addition och subtraktion och hur dessa hör ihop
 • automatisera 10-kompisarna
 • samarbeta och uttrycka dina tankar vid gemensamma övningar.
 • beskriva tiobassytemet 1, 10, 100 med växlingar
 • använda division och multiplikation och förstå hur dessa hör ihop.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3