👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande - Tema Skrutt

Skapad 2018-10-04 08:13 i Förskolan Freden Ludvika
Vi låter barnen utforska olika skapandetekniker.
Förskola
Vi låter barnen möta Skrutt och utforska olika skapandetekniker samt material.

Innehåll

Var är vi?

Bakgrund/Nuläge

Barnen visar intresse för olika skapandetekniker och material.

 

Vart ska vi?

Barnen ges möjlighet att erfara skapandet med olika tekniker och olika material för att sedan kunna använda sig av kunskaperna mer självständigt.

 

Syfte

Syftet är att barnen ska få möjlighet att utforska skapandets tekniker och material.

 

Hur gör vi?

Vi arbetar med skapandet genom Skrutt för att ge förutsättning till flera olika material och tekniker. Skrutt är en figur som älskar naturen och tycker om att utforska den och samla naturföremål som hen ibland skapar med. Skrutt tar med oss genom våra årstider och vi arbetar med den aktuella årstiden.

Metod

Hur förbereder vi barnen?
Barnen har skapandeaktivitet en gång i veckan i tvärgrupper (Pilen och Hjärtat). Inför varje tillfälle har vi först en samling där vi samtalar med barnen om vad vi ska göra och hur vi kommer gå tillväga. Vi tittar även på en film om Skrutt som introduktion inför varje tillfälle. https://urskola.se/Produkter/170719-Skrutt-samlar-host-Hostlov 

Hur inspirerar och utmanar vi barnen?
Genom filmerna om Skrutt får barnen inflytande över vad som ska skapas. Vi gör en tankekarta där vi samlar barnens tankar om den årstid vi arbetar med. Då barnen har olika mycket erfarenhet av ämnet, tar vi fram olika material och utmanar barnen där de är.

Dokumentation

Dokumentation genom tankekarta, teckningar, foton och skapande.

Hur blev det?

Reflektioner?

Utvärdering

Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016