👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht -18 åk 9 Eng - Third Time - kapitel 1-2, liten grupp, BW

Skapad 2018-10-04 08:13 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Texter, ord och fraser som har med kärlek att göra.
Grundskola 9 Engelska
Texter, ord, fraser och idiomatiska uttryck som har med kärlek och brott att göra + övriga ord som finns i texterna. Grammatik, frasverb, obestämda pronomen och plural

Innehåll

LPP skriva, höra, grammatik och ordkunskap ht -18

Mål för elev

Att förtydliga och variera din kommunikation.

Att bearbeta och göra förbättringar av dina egna framställningar.

Att förstå talad engelska.

Att formulera dig i skrift.

Innehåll

  • Kapitel 1 i Third Time - texter, grammatik och ordkunskap
  •  
  • Innehåll: Du ska lära dig de fraser, grammatik och glosor som ingår i texterna och som finns i övningsboken.

OBS! "Communication - Taking turns"  i övningboken är viktiga ( s.6 övn.2, 3)
Words i övningsboken: Phrasal verbs (s.7 öv.8 )
Grammatik "Indefinite pronouns" ( s. 9,10,11 i övningsboken.) (S. 115, 116 i textboken)


                  

 

 

Genomförande

Läxförhör, arbete under lektionerna samt ett avslutande prov. 

Bedömning

Att förtydliga och variera din kommunikation.

Att bearbeta, och göra förbättringar av egna framställningar.

Att utveckla ditt skrivande och utveckla din hörförståelse för talad engelska.

Kursplanemål

Att förtydliga och variera din kommunikation.

Att bearbeta, och göra förbättringar av egna framställningar.

Att utveckla ditt skrivande och utveckla din hörförståelse för talad engelska.

Matriser

En
LPP: skriva, höra, grammatik och ordkunskap ht -18

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förbättra och bearbeta:
Att förtydliga och variera din kommunikation Att bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Höra:
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i hörövningar du lyssnar på.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer. Kan dra slutsatser utifrån hörövningar du lyssnar på.
Förstår både helhet och detaljer i hörövningar du lyssnar på. Uppfattar hörövningens budskap.
Skriva
En engelsktalande person förstår texten efter en eller några genomläsningar. Textens meningar hänger ihop med varandra. Använder ett engelskt ord och frasförråd så att en engelsktalande person förstår.
En engelsktalande person förstår både helhet och detaljer i texten vid en första genomläsning. Texten är indelad i stycken utifrån sammanhang. Använder ett varierat ord- och frasförråd använder t.ex. adjektiv och adverb. Innehållet drivs framåt med ny information utan upprepningar.
Väljer rätt ord i rätt sammanhang. Texten har en god struktur både inom och mellan stycken. Visar ett stort och avancerat ord- och frasförråd. Innehållet beskrivs och förklaras utförligt. Kan utveckla och fördjupa innehållet.