👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialt samspel Forskarna 2018/19, 20

Skapad 2018-10-04 08:31 i Nyhammars förskola Ludvika
Socialt samspel med Pippi Långstrump.
Förskola
Vi jobbar med socialt samspel där vi tränar på att samspela och kommunicera med varandra på ett trevligt sätt. Vi tränar på att lyssna på varandra, respektera varandras åsikt och tala till varandra på ett trevligt sätt.

Innehåll

 Vad vill vi ska hända?

Med fokusområdet emotionellt och socialt samspel vill vi lägga grunden för att barngruppen utvecklar sin sin förmåga att samspela och kommunicera med varandra. Vi vill lägga grunden till en trygg barngrupp där barnen får tilltro till sin egen förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter. 

Vi tränar på konflikthantering genom att lyssna på vad kompisarna säger, att respektera kompisarnas åsikt,  att respektera ett "jag vill inte" och "nej". Vi tränar på att föra fram vår åsikt på ett lugnt och trevligt sätt istället för att bli arg och skrika.

 

 

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi dokumenterar arbetet med kamera, papper & penna och Ipad. Vi samtalar med barnen på samling och under aktiviteter. Vi använder de tillfällen som dyker upp för att hjälpa barnen.

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Vi lyssnar in barnen och agerar medforskare så att vi tillsammans kan följa barnens tankar och utveckling framåt. Vi pratar om hur man är en bra kompis och vilka idéer barnen har för att lösa en eventuell konflikt.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016