👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Support

Skapad 2018-10-04 09:12 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Dator- och kommunikationsteknik
Supportkursens planering

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande felsökningsmetodik.
  Dao  -
 • Systemintegration.
  Dao  -
 • Teknisk dokumentation av datorsystem.
  Dao  -
 • Kundmottagning och ärendehantering, till exempel muntlig kundmottagning, kundmottagning med e-post och andra typer av ärendehanteringssystem.
  Dao  -
 • Analysera användarkrav och översätta dem till konkreta lösningar.
  Dao  -
 • Pedagogisk handledning av it-system: både det pedagogiska tankesättet och kunskaper om tekniker för pedagogisk handledning, till exempel fjärrstyrning av muspekare.
  Dao  -
 • Licenstyper och licenshantering.
  Dao  -
 • Utvärdering och val av it-produkter på marknaden i dagsläget.
  Dao  -
 • Manualer och annan hjälpdokumentation för användare, till exempel enkel text, hypertext, bilder, filmer, inspelade musrörelser och menyhantering.
  Dao  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur kundmottagning kan bedrivas och hur ärendehanteringssystem är uppbyggda och fungerar.
  Dao  A
 • Eleven beskriver utförligt hur kundmottagning kan bedrivas och hur ärendehanteringssystem är uppbyggda och fungerar.
  Dao  C
 • Eleven beskriver översiktligt hur kundmottagning kan bedrivas och hur ärendehanteringssystem är uppbyggda och fungerar.
  Dao  E
 • Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med mycket gott handlag felsökning samt åtgärdar avancerade fel i datorer och datorsystem. Dessutom planerar och utför eleven efter samråd med handledare och med säkerhet pedagogisk handledning och support till kund. Resultatet är gott i fråga om funktion, säkerhet och kvalitet. Eleven hanterar med mycket gott handlag utrustning och verktyg samt utför arbetet på ett säkert sätt. I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.
  Dao  A
 • Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med gott handlag felsökning samt åtgärdar fel i datorer och datorsystem. Dessutom planerar och utför eleven efter samråd med handledare och med viss säkerhet pedagogisk handledning och support till kund. Resultatet är tillfredsställande i fråga om funktion, säkerhet och kvalitet. Eleven hanterar med gott handlag utrustning och verktyg samt utför arbetet på ett säkert sätt. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en noggrann dokumentation av sitt arbete.
  Dao  C
 • Eleven planerar och utför i samråd med handledare och med visst handlag felsökning samt åtgärdar enkla fel i datorer och datorsystem. Dessutom planerar och utför eleven i samråd med handledare och med viss säkerhet pedagogisk handledning och support till kund. Resultatet är tillfredsställande i fråga om funktion, säkerhet och kvalitet. Eleven hanterar med visst handlag utrustning och verktyg samt utför arbetet på ett säkert sätt. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en enkel dokumentation av sitt arbete.
  Dao  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Dao  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Dao  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Dao  E

Matriser

Dao
Supportkunskap

E
C
A
Teori
De teoretiska momenten
I samråd med handledare kan eleven översiktligt beskriva de olika moment som finns i support arbete
Efter samråd med handledare kan eleven utförligt beskriva de olika moment som finns i support arbete
Efter samråd med handledare kan eleven utförligt och nyanserat beskriva de olika moment som finns i support arbete
Praktiska
Arbetet i support
I samråd med handledare kan eleven utföra de moment som krävs för att lösa uppgifterna i supportarbetet
Efter samråd med handledare kan eleven utföra de moment som krävs för att lösa uppgifterna i supportarbetet med viss säkerhet
Efter samråd med handledare kan eleven utföra de moment som krävs för att lösa uppgifterna i supportarbetet med god säkerhet
Utvecklingsarbete
Arbetet med utvecklingen av supportteamet
I samråd med handledare kan eleven utföra de moment som krävs för att lösa uppgifterna i utvecklingsarbetet av supportteamet
efter samråd med handledare kan eleven utföra de moment som krävs för att lösa uppgifterna i utvecklingsarbetet av supportteamet med viss säkerhet
efter samråd med handledare kan eleven utföra de moment som krävs för att lösa uppgifterna i utvecklingsarbetet av supportteamet med god säkerhet