Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

mitt troll/monster

Skapad 2018-10-04 09:41 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola 6 Slöjd
Du ska tillverka ditt eget troll eller monster efter en egen skiss. Skissen ska vara utförlig så att man förstår hur du tänkt. När trollet/monstret är klart ska du redovisa för dina kamrater.

Innehåll

Tidsperiod: ca 8-10 lektioner

Utifrån en egen skiss tillverka ett troll/monster.

Välja material, metod och redskap att arbeta med som passar för ändamålet.

Prova dig fram och göra ändringar om det behövs.

Motivera och reflektera i loggen.

Redovisa muntligt för gruppen.

Uppgifter

 • Troll/monster

 • Troll/monster

 • Troll/monster

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
kunskapskrav slöjd åk 6

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
F nivå
E
D
C
B
A
Idé, formgivning
Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Handhavande,säkerhet
Ännu ej uppnått kunskapskraven
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Planering
Ännu ej uppnått kunskapskraven
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Övervägande
Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Hantverksteknik
Ännu ej uppnått kunskapskraven
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Värdering
Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklande omdömen om sin arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdöme om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Reflektion
Ännu ej uppnått kunskapskraven
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklande resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: