👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min novell åk 6 - Ht18

Skapad 2018-10-04 09:47 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Lära sig skriva en novell.
Grundskola 6 Svenska
Vi kommer att jobba med novellskrivning genom att läsa noveller, diskutera hur man skriver spännande berättande texter, fortsätta på en redan skriven berättelse och avsluta med att skriva egna noveller som ska redovisas muntligt i smågrupper.

Innehåll

Mål

Vi ska lära oss hur man skriver en intressant berättelser som fångar läsaren, samtidigt som man använder sin fantasi och utvecklar sig språkligt i sitt skrivande. Det ska kännas kul att skriva en novell som även andra i klassen kan få chansen att läsa och man ska kunna använda sig av de skrivregler som vi gått igenom under lektionstid. 

Arbetets innehåll

Eleverna kommer att jobba med planeringen och skrivandet av en novell. Eleven ska under arbetets gång lära sig hur man skriver en berättelse med röd tråd, bra skriftligt språk och textuppbyggnad, samt utvecklade miljö-och personbeskrivningar.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att jobba med novellskrivning genom att läsa noveller, diskutera hur man skriver spännande berättande texter, fortsätta på en redan skriven berättelse och avsluta med att skriva egna noveller som ska redovisas muntligt i smågrupper.

 

Reflektion

Hur gick det att skriva en egen berättelse?

Har du lärt dig något nytt om hur planeringen av en novell går till?

Vad kan du göra  för att utveckla ditt skrivande?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Åk 6 - Min novell (svenska) - Ht18

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Innehåll
Skriva en sammanhängande text som följer en röd tråd och har en bra struktur.
Du har skrivit en sammanhängande text som följer en röd tråd och har en struktur.
Du har skrivit en sammanhängande text som följer en röd tråd och har en relativt bra struktur.
Du har skrivit en sammanhängande text som följer en röd tråd och har en väldigt bra struktur.
Språkligt
Använda skiljetecken rätt, ha ett varierat språk och känna till de vanligaste stavningsreglerna i novellen.
Du har använt skiljetecken ganska bra, haft ett ibland varierat språk och känner till några av de vanligaste stavningsreglerna.
Du har använt skiljetecken relativt bra, haft ett ganska varierat språk och känner till de vanligaste stavningsreglerna.
Du har använt skiljetecken väldigt bra, haft ett bra varierat språk och känner väl till de vanligaste stavningsreglerna.
Handling
Skriva en intressant berättelse med en utvecklad handling, bygga upp spänning och göra texten levande.
Du har i din berättelse delvis/ibland skapat spänning och intresse, samt gjort texten levande.
Du har i din berättelse skapat relativt mycket spänning och intresse, samt gjort texten levande.
Du har i din berättelse lyckats väl med att skapa spänning och intresse, samt gjort texten levande.
Beskrivningar
Använda beskrivande ord och uttryck av miljö/karaktärer i novellen.
Du har delvis/ibland använt beskrivande ord och uttryck i din berättelse.
Du har relativt ofta använt beskrivande ord och uttryck i din berättelse.
Du har använt beskrivande ord och uttryck i din berättelse.