👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 18 åk 5 Bild, Att berätta från en form till en annan, att skapa och använda fantasin. MF.

Skapad 2018-10-04 09:49 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP i bild för åk 5.
Grundskola 5 Bild
Bild, Att berätta från en form till en annan, att skapa och använda fantasin och även skapa berättelser från en bild.

Innehåll

Bild

åk 5 ht 18

Mål för elev

Du ska använda dig av formationen av ditt namn för att skapa en ny bild.

Innehåll

 

  • Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.
  • Planera och forma om bilder och hur dessa kan användas i olika bildarbeten. 
  • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage. 

Genomförande

  • Du kommer att texta ditt namn med tjocka bokstäver, klippa ut med spegling för att forma till något som du hittar när du studerar bilden. Klistra upp ditt namn med spegling på ett annat papper (A3) lägga till linjer om det behövs för att skapa en ny bild av ditt namn. Färglägga! Du kommer att återanvända ditt namn för att skapa en ny bild! 
  • Linjeuppgift där du kommer att dra linjer på ett A3 papper utan att släppa pennan eller korsa någon linje. Fylla i linjen med tusch, studera och se vad som kommer fram i din bild, färga din bild. Avslutningsvis skriva en berättelse med dina figurer som kommit fram på ditt papper. Denna uppgift avlutas med att du kommer att framföra din berättelse för de andra i klassen, samtidigt som du visar upp din bil
  • Bedömning: Bedömningen avser din förmåga att skapa bilder. Se matrisen för kvalitetsnivåer.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

Matriser

Bl
Jä ht 18 Bedömningsmatris Bild åk 4-6

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
BERÄTTA (1)
Eleven kan framföra budskap och framställa berättande bilder med ...
ett enkelt bildspråk
ett utvecklat bildspråk
ett välutvecklat bildspråk
SKAPA (2&3)
Eleven kan använda några olika tekniker, verktyg och material, återanvända samtida eller historiska bilder samt kombinera några olika bildelement på ett ...
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande, sätt
TOLKA (4)
Eleven kan resonera om bilder och koppla till egna erfarenheter samt andra verk och för då ...
enkla och till viss del underbyggda resonemang
utvecklade
och relativt väl underbyggda resonemang
välutvecklade och väl underbyggda resonemang