Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humorbok

Skapad 2018-10-04 10:03 i Söndrumsskolan Halmstad
Under terminen kommer vi att arbeta med ASL - att skriva sig till läsning.
Grundskola 1 – 9 Svenska
Du ska få skriva en rolig bok med skämt. Den kommer fyllas olika typer av skämt och även passande bilder. Du får både skriva av skämt eller komma på egna roligheter med Thomas.

Innehåll

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med ASL- att skriva sig till läsning. Genom detta arbetssätt kommer vi främst lära oss att framställa texter via Ipad. 

Textframställning

 • Planera och diskutera med Thomas eller Markus vad du ska skriva.
 • Skriva på Ipad.
 • Läs igenom texten du skrivit.
 • Diskutera med läraren om du funderar över förändringar som kan behöva göras.
 • Maila arbetet till Mia - hon är väldigt nyfiken på humorboken!

Mål med ASL-arbetet

 • Kunna samarbeta.
 • Kunna ta ansvar för gemensamma och enskilda uppgifter.
 • Klara av att skriva på Ipad.
 • kunna sätta ut punkt, stor bokstav och mellanrum i texter du skriver.

Bedömning

Vi kommer att samtala med dig om hur du kan 

 • alfabetisk ordning
 • skriva på Ipad
 • sätta ut punkt, stor bokstav och mellanrum i de texter du skriver
 • samarbeta, ta ansvar och lyssna på respons

Syfte med arbetsättet ASL

Undervisningen i att skriva sig till läsnings primära syfte är att Linus läsinlärning ska stimuleras i olika språkliga övningar. Det är ett kreativt och elevaktivt arbetssätt som ska utveckla hans förmågor i tal- och skriftspråk så att han får tilltro till sin språkförmåga. Undervisningen ska även syfta till att Linus utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Syfte utifrån Lgr 11

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Humorbok

Skriva

 • Gr lgr11   kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Faktatext
Helhetsbedömning
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text som är enkel och begriplig. Texten har viss koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och begriplig. Texten har viss koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och ganska tydlig. Texten har koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och tydlig. Texten har bra koppling till uppgiften.
Stavning
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva texter där de flesta ord är rätt stavade.
Jag är ganska säker på att stava rätt.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Bearbetning av text
Ta emot respons och förbättra sin egen text.
 • Sv  E 6
Jag kan med hjälp av en vuxen bearbeta min text utifrån den respons jag fått.
Jag kan bearbeta några saker i min text utifrån den respons jag fått.
Jag kan bearbeta flera saker i min text utifrån den respons jag fått som gör att texten blir tydligare och kvaliteten höjs.
Jag kan självständigt bearbeta min text utifrån den respons jag fått som gör att texten blir tydligare och kvaliteten höjs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: