Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknik

Skapad 2018-10-04 10:24 i Grindskolan Norrtälje
Skapa ett eget uttryck med hantverkstekniken lappteknik, patchwork (på engelska).
Grundskola 6 Slöjd
Du ska få lära dig en rationell metod för att arbeta med lappteknik. Du kan t ex tillverka en kudde, kasse, necessär eller ett fodral till din Ipad.

Innehåll

arbetsperiod: ca 6 lektioner

Lektion 1: Genomgång av arbetsområdet. Vi tittar på en film tillsammans som visar tekniken och arbetsgången.

Ni får i smågrupper prova att göra olika mönster för att se vilka möjligheter som finns.

Påbörja arbetet.

lektion 2-6: Arbeta med att tillverka ditt alster. Försöka följa arbetsbeskrivning. Viktigt att under arbetets gång ta bilder med Ipaden och skriva i OneNote om arbetsprocessen.

Utvärdera ditt arbete skriftligt (här har du hjälp av din dokumentation i OneNote) och lämna in i Unikum.

 

 

Du får fördjupa dina kunskaper inom maskinsömnad genom lappteknik.

Prova olika färg- och mönsterförslag till ditt arbete

Träna på att följa en arbetsbeskrivning och bli säkrare på slöjdspecifika begrepp. 

Att under arbetsprocessen träna på problemlösning.

Dokumentera under arbetets gång (skriva i OneNote) och beskriva vad du har lärt dig (utvärdering)

Du kommer också att träna din förmåga i valet av färg, kontrast och mönster. Du får då fram ett personligt uttryck i ditt skapande.

 

Bedömning

Jag som lärare kommer att titta på:

 • hur du arbetar fram din idé till färdigt arbete
 • hur du arbetar med att följa en arbetsbeskrivning
 • om du förstår slöjdspecifika begrepp
 • hur du hanterar redskap och maskiner.
 • hur du dokumenterar och utvärderar din idé (planering och utvärdering)
 • hur du arbetar med personligt uttryck i färg, form och material

 

Uppgifter

 • utvärdering lappteknik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjd år 4-6

Formge, hitta metoder och skapa

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl  4-6   Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6   Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6   Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6   Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
Formge och framställa föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Redskap/verktyg och säkerhet
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Kreativitet och utveckling
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Utvärdera och reflektera

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Reflektionsförmåga
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: