👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Onsdag kväll strax före klockan sju!

Skapad 2018-10-04 10:53 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Enligt polisens förundersökning hade pojken som låg på gångvägen stuckits i hjärtat med ett vasst föremål. Pojkens liv gick inte att rädda. Han var femton år. Så står det på bokens baksida och den ska vi läsa tillsammans i klassen under några veckor.

Innehåll

I det här området kommer du att utveckla din förmåga att:

Läsa och analysera skönlitteratur för olika syften

  • Du undersöker och förstår vad som påverkar din läsförståelse.
  • Du använder en så kallad lässtrategi för att läsa och förstå skönlitteratur på ett effektivt sätt.

 

Arbetssätt:

Vi läser boken gemensamt och arbetar med frågor till den. Avslutningsvis skriver vi individuellt en bokanalys.

Innehåll:

Läsa och förstå skönlitteratur

Att bygga upp föreställningsvärldar

Att ta sig in i föreställningsvärlden - Att skapa en inre bild

Att röra sig i föreställningsvärlden och undersöka den

Att kliva ur och betrakta föreställningsvärlden

 

En metod för att läsa och förstå skönlitteratur

Läsaren förutspår handlingen.

Läsaren ställer frågor om texten.

Läsaren förklarar otydligheter.

Läsaren sammanfattar texten.

 

Bedömning

 

  • Se matris

Matriser

Sv
Bokanalys

E
C
A
Läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse genom att i huvudsak göra enkla sammanfattningar av textens innehåll.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av textens innehåll.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll.
Personbeskrivningar
Du redogör enkelt om personerna.
Du redogör för personernas yttre och inre egenskaper men även genom deras handlingar, tankar och känslor.
Du redogör med ett djup om personernas olika egenskaper, deras handlingar, tankar och känslor. Både övergripande och med detaljer.
Miljö/Tid
Du redogör för hur miljön ser ut och vilken tid boken utspelar sig i.
Du beskriver miljön och tiden boken utspelar sig i och ger exempel som förtydligar.
Du beskriver miljön och tiden boken utspelar sig i med ett djup och ger exempel som förtydligar.
Berättarteknik
Berättarteknik/ perspektiv
Du kan göra enklare tolkningar och analysera berättartekniken t.ex. kronologiskt upplägg och parallellhandling. Du kan även redogöra vilket berättarperspektiv som används.
Dina tolkningar och analyser kring berättarteknik och berättarperspektiv är väl underbyggda Du använder dig av exempel från texten för att illustrera författarens val.
Du kan tolka och analysera berättarteknik och berättarperspektiv med ett djup och använder dig av exempel från texten för att illustrera författarens olika val.
Budskap
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Språket
Du kan skriva med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Du följer mycket väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Omdöme
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppgbyggnad.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.