👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - listening & reading

Skapad 2018-10-04 10:58 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
På engelskan arbetar vi alltid med engelskans fyra hörnstenar på olika sätt (läsa, lyssna, skriva och tala). Denna planering gäller för hörnstenarna läsa och lyssna - vilka vi arbetar på olika sätt med under terminens gång.

Innehåll

Pedagogisk planering (pedagogdel)

 

Förmågor att utveckla (ur syftestexten): ➢ förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter ➢ använda språkliga strategier (knep) för att förstå t.ex. ta hjälp av det du förstår, slå upp ord du inte kan ➢ reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

 

Centralt innehåll:

➢ ämnesområden du känner till. ➢ åsikter, känslor och erfarenheter ➢ tydligt talad engelska och texter från olika medier (samtal, dialoger, intervjuer, filmer, dramatiserade berättelser,sånger, sagor, dikter) ➢ muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar ➢ strategier (knep) för att uppfatta viktiga ord/sammanhang i talat språk och i texter ➢ olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från olika medier ➢ uttal, intonation, grammatik, stavning ➢ hur språkliga uttryck, t.ex. artighetsfraser används ➢ hur olika formuleringar används för att inleda/avsluta olika sorters samtal ➢ vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används

 

Kunskapskrav:

 • se kunskapskrav för E (godtagbar nivå) på koppling till läroplan

Pedagogisk planering (elevdel)

 

Målet är att du ska lära dig

➢ Förstå det viktigaste innehållet i tydligt talad, engelska i lugnt tempo och i enkla texter.

➢ Visar din förståelse genom att enkelt beskriva och kommentera innehållet eller genom att följa instruktionerna.

➢ Använda strategier för att lättare förstå

➢ Välja texter/talat språk från olika medier och använda detta till när du själv skriver/talar.  

 

Så här ska vi arbeta:

Under lektionerna kommer vi att arbeta med listening & reading på olika sätt, exempelvis:

 • tyst och hög läsning
 • lyssna på engelska texter
 • titta på engelska videoklipp/filmer
 • lyssna på engelsk musik

 

Så här blir du bedömd (hur kommer bedömningen att gå till, bedömningsuppgift, löpande bedömning mm):

 • Du kommer att bedömas utifrån det vi gör på lektionerna och de uppgifter du får att göra.
  Det kan till exempel vara att läsa texter eller lyssna på texter och visa din förståelse
  genom läs- och hörförståelseuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6