👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instrumentspel år 7-9

Skapad 2018-10-04 11:08 i Jakobsgårdskolan - old Borlänge
I denna del av ämnet ska eleverna lära sig att musicera. Med hjälp av instrument och sång kommer elever att spela och sjunga tillsammans med andra i s.k ensembleform (pop/rockband). På så sätt ges elever möjlighet att delta i musikaliska sammanhang, utvecklas i sitt muscierande och visa sina musikaliska kvaliteter enskilt och i grupp.
Grundskola 7 – 9 Musik
Här ska du spela instrument, spela i band. Målet är att du tillsammans med andra spelar och sjunger en eller fler pop/rocklåtar, som i ett band!

Innehåll

Förväntat resultat

Målet är att du tillsammans med andra spelar och sjunger en eller fler pop/rocklåtar såsom man gör i ett riktigt band!

Centralt ämnesinnehåll

 

Arbetssätt 

  • Välj en låt tillsammans i gruppen.
  • žSpela ackord på gitarr, piano, trummor eller bas välj det instrument du känner dig säkrast på.
  • Öva in sången.
  • Dela in gruppen i 2 delar så att ni kan byta med varandar så att alla spelar och sjunger.

Examination

  • žUppspel på ackord - och sång tillsammans i gruppen.
  • För att nå de högre betygen skall ni själva planera hur ni redovisar och samarbeta i gruppen för att nå önskat resultat.

Matriser

Mu
Musicerande (sång, instrument- och ensemblespel) Åk 8-9

E
C
A
Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Instrumentspel
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Ensemblespel
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Instrument/sång teknik-karaktär
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Eleven sjunger eller spela på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Omdöme om eget och andras musicerande
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

Ny rubrik

E
C
A

Ny rubrik

E
C
A