👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat

Skapad 2018-10-04 11:13 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Vi arbetar med sakprosatexter - fakta och syftet med att skriva referat är att sammanfatta huvudpoängen i en längre text.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi tränar på att referera och sammanfatta innehållet i olika texter.

Innehåll

SYFTE

Genom undervisningen i ämnet svenska ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att
- läsa och analysera texter för olika syften
-formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
-anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
-urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
-söka information från olika källor och värdera dessa.
 

ARBETSSÄTT

Du får lära dig hur man skriver ett referat. Du får lära dig hur du ska källhänvisa i text samt hur man skriver referatmarkeringar. Du får tillgång till flera olika exempeltexter som du kan använda när du tränar. Därefter skriver du ett eget referat av en text. Du ger och får respons på din text, du får möjlighet att bearbeta och därefter lämnar du in till undervisande lärare.
Checklista:
När du skrivit ditt första utkast är det dags att kontrollera så att du har fått med dig allt:
Kommer originaltextens huvudtanke fram i din text?
Är källhänvisningen korrekt och i första stycket?
Är referatet kortare än källtexten (max 1/3)?
Finns det lämpliga och varierade referatmarkeringar?
Är din text sammanhängande och använder du sambandsord?
Har du styckeindelat din text?
Är språket objektivt - formellt?
Har du skrivit din text i presens?
 
BEDÖMNING
Du får en faktatext - en vetenskaplig artikel, som du ska sammanfatta i ett referat.  
Du bedöms kring hur väl du följer strukturen/mallen för hur ett referat ska skrivas.
Hur ser ditt innehåll ut?
Får du med det viktigaste ifrån den text du läst (den text du refererar)?
Använder du sambandsord?
Har du källhänvisningar i din text?
Har du styckeindelning?
Har du ett korrekt - formellt - språk?
Hur väl följer du språkets grammatiska regler?

 

 

Inlämning vecka 41

Uppgifter

  • Material Referat

  • PP - Referat

  • Häfte med instruktioner

Matriser

Sv
Informationssökning - Referat

Kunskapskrav

Söka - välja artikel
Du kan söka och välja en artikel från en trovärdig källa.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor.
Sriva referat
Du skriver ett referat och visar att du behärskar genren på en godtagbar nivå.
Du skriver ett referat och visar att du behärskar genren på ett relativt väl fungerande sätt.
Du skriver ett referat och visar att du behärskar genren på ett väl fungerande sätt.
Språkets normer
Du skriver ditt referat med viss språklig variation, har överlag enkel textbindning samt följer i huvudsak de språkliga normerna.
Du skriver ditt referat med relativt god språklig variation, du har överlag en fungerande textbindning samt följer de språkliga normerna på ett relativt väl fungerande sätt.
Du skriver ditt referat med mycket god språklig variation, du har välutvecklad textbindning samt följer de språkliga normerna på ett väl fungerande sätt.
Citat
Din text saknar citat.
Struktur, källhänvisning samt referatmarkeringar
Din text har i huvudsak en fungerande struktur med källhänvisning i texten samt några referatmarkeringar.
Din text har en relativt väl fungerande struktur, du citerar, har källhänvisning i texten samt referatmarkeringar
Din text har en mycket väl fungerande struktur, du citerar, har källhänvisning i texten samt väl formulerade referatmarkeringar.