👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution, Genetik och Genteknik år 9

Skapad 2018-10-04 11:15 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Genetik och genteknik
Grundskola 9 Biologi

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur arvsmassan är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Människan har sedan urminnestid förbättrat husdjur och odlade växter genom att använda indirekt kunskap om hur egenskaper ärvs från föräldrar till avkomman för att genomföra mer eller mindre systematisk avel. Med dagens teknik och forskning får vi mer kännedom och kunskaper om hur arvsmassan fungerar och egenskaper ärvs. 

Vi kommer att läsa om hur Darwin förklarade evolutionen med "kamp för tillvaron" och "naturligt urval". De första "människorna" tills nu och vår utveckling

Innehåll

Syfte

Förmågor som du ska utveckla under arbetet med området Genetik är följande:

Centralt innehåll

Till det här området arbetar vi med följande delar ur kursplanen: Hur går en celldelning till (Bilden)

Konkretiserade mål

När vi är klara med det första området ska du:

 • förklara vad kromosomer, DNA och gener är och deras funktion.
 • känna till något om olika celldelningar: vanlig och reduktionsdelning
 • redogöra för vad den genetiska koden är och var den finns
 • beskriva hur vi ärver våra gener.
 • visa med korsningschema sannolikheter t.ex att 2 svarta kaniner kan få vita kaninungar.
 • förklara skillnaden mellan dominanta och vikande anlag och ge några exempel
 • beskriva vad en mutation är och vad den kan leda till.

 Genteknik

 • känna till några användningsområden för genteknik och kunna argumentera kring detta.
 • Kunna föra resonemang, diskutera, bemöta åsikter och argumentera kring ärftlighet samt människans påverkan på naturen.

Undervisningen

Vi kommer ha lärarledda genomgångar, enskilda uppgifter och filmer. Vi kommer att träna på att förklara och diskutera ord och begrepp som rör genetik. Vi kommer också att träna på att göra korsningsscheman och att föra diskussioner där du tränar din förmåga att argumentera utifrån biologins begrepp, modeller och teorier. Du kommer att få se filmen GATTACA som kommer att användas för diskussion angående gen-etik och genetik.

Bedömning görs i en avslutande diskussionsuppgift där du ska använda dina kunskaper kring genetik och genteknik för att ta ställning till olika frågor/påståenden. 

Bedömning

Sker löpande samt med ett avslutande prov

Jag kommer bedöma dina kunskaper utifrån matrisen nedan och målen ovan.

Uppgifter

 • Information genetiska syndrom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi: genetik år 9

Biologi: Ärftlighet och genteknik

E
C
A
Förmågan att samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör genteknik och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör genteknik och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör genteknik och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Förmågan att diskutera och resonera
I diskussionen ställer du någon fråga och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Ny aspekt