👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationalekonomiska teorier

Skapad 2018-10-04 13:08 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Samhällskunskap
Merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism, monetarism

Innehåll

 

Vecka

Torsdag

Fredag

39

 

Merkantilism

Adam Smith

40

Karl Marx

Keynesianism

Åtgärdsplan för lågkonjunktur (självständigt arbete)

41

Milton Friedman

Åtgärdsplan lågkonjunktur (självständigt arbete)

42

Förberedd debatt

Debatt lågkonjunktur.

43

 

 

44

 

 

45

 

 

46

 

PROV

 

Presentation - nationalekonomiska teorier https://edunorrtalje-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/76liki13_norrtalje_se/EQtSa_0JzTZIheEsJ__C9e0BoGYo3ZLQuhFnOHUOxYMyZg?e=jlTSUK

Instuderingsfrågor - https://edunorrtalje-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/76liki13_norrtalje_se/Ea4KHNQChyJLllV5oH5z48wBAz7YOyfIpN2BPgYAVT57Zg?e=XgZ3eW

Uppgifter

 • Keynesianism vs Monetarism - Debatt

 • Scenario Monetarism

 • Prov nationalekonomiska teorier

 • Scenario - Keynesianism

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism , keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några centrala teorier och utförligt och nyanserat diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för några centrala teorier och utförligt diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för några centrala teorier och översiktligt diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
  Sam  E

Matriser

Sam
Nationalekonomiska teorier

Kunskapskrav

Nivå 1
Betyg E Eleven kan översiktligt redogöra för några centrala teorier och översiktligt diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
Nivå 2
Betyg C Eleven kan utförligt redogöra för några centrala teorier och utförligt diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
Nivå 3
Betyg A Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några centrala teorier och utförligt och nyanserat diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.