👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chapter "That's Life" Good Stuff - English Year 9

Skapad 2018-10-04 13:10 i Västra skolan Falun
Grundskola F
Vi kommer några månader framöver arbeta i Good Stuff D / Tough Stuff med kapitlet "That's Life". Du kommer att få läsa och lyssna på texter, göra övningar, träna ord samt prata och skriva om ämnet. Slutligen ska du göra ett prov angående detta kapitel.

Innehåll

English year 9

Good Stuff D, That’s life

 

Pedagogisk planering

 

Syfte:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags text

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används och kunna sätta detta i relation till egna erfarenheter och livsvillkor.

 

Innehåll:

 • Textbok och övningsbok, kapitlet That’s life: Lära sig ord som har med livet och livsvillkor att göra.

 • Grammatik: Oregelbundna verb

 • Film/korta klipp/musik/tidningar

 • Övrigt material

 

Arbetssätt:

 • Textarbete, muntliga övningar, ord-och fras inlärning, skriftliga övningar, läs- och hörförståelseträning, grammatikövningar

 • Arbeta både enskilt och i par/grupp

 

Bedömning:

 • förmågan att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

 • förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

 • förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används och kunna sätta detta i relation till egna erfarenheter och livsvillkor.

Länkar för att träna online:

Lyssna på texterna till boken/träna på glosorna: http://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-d/#

Träna engelsk grammatik: http://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-d/#/9-grammar

Träna hörförståelse: http://www.esl-lab.com/

Träna läsförståelse: https://readtheory.org/

Matriser

English 7-9

F
E
C
A
Hörförståelse
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Läsförståelse
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Tala
Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt. Formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation muntligt.
Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation muntligt.
Skriva
Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande skriftligt.
Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt. Formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation skriftligt.
Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation skriftligt.