Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2018-10-04 13:26 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Samhällskunskap
Vi kommer att lära oss om Sveriges lagar och hur vårt rättssystem fuingerar.

Innehåll

Samhällskunskap årskurs 7

Lag och rätt i Sverige och omvärlden

 

Elevplanering

 

Sverige är en rättsstat och alla medborgare är lika inför lagen. Detta innebär bland annat att Sveriges domstolar och rättegångar är öppna och kan bli granskade.   

 

Under det här momentet kommer du att lära dig mer om rättigheter och skyldigheter, hur samhället ser ut och vad det innebär att leva i en demokrati. Du kommer att öva dig att ta ställning i olika frågor, resonera enskilt och i grupp samt öva på att se saker utifrån olika perspektiv.

 

Centralt innehåll Lgr11:

 

 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

 

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Film om rättegång
 • Läsa faktatexter enskilt och gemensamt
 • Nyhetsbevakning
 • Resonera kring samt lösa uppgifter enskilt och i grupp

 

Utvärdering av kunskaper:

 • Skriftligt prov
 • Skriftliga uppgifter, resonerande kring olika frågeställningar
 • Muntligt resonerande, enskilt och i grupp
 • Enskild skriftlig inlämningsuppgift

 

 

Kunskapskrav E/C/A:

Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla/relativt komplexa/komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt.

Eleven kan föra enkla/relativt väl utvecklade/välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

 

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband med enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/ välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

 

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla/utvecklade/välutvecklade resonemang och till viss del/relativt väl/väl underbyggda argument och kan då i viss/förhållandevis stor/stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

 

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.

 

Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla/utvecklade/välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

 

 

 

Veckoplanering:

 Vecka 34

·         Introduktion Lag och rätt

·         Ni ska förstå skillnaden mellan regler och lagar samt vilka Sveriges grundlagar är och vad som menas med dem.               

                                                                                                             s.100-103

Vecka 36

·         Brott och brottsstatistik

·         Diskussioner kring varför människor begår brott

                                                                                                             s.105-109

Vecka 37

Från brott till straff 

·         Ni ska förstå händelsekedjan från brott till straff samt vilka påföljder man kan få.

·         

                                                                                                             s.110-117

Vecka 38

Från brott till straff - Ni ska förstå händelsekedjan från brott till straff samt vilka påföljder man kan få. s.110-117

 

·    

Repetera – Repetition utifrån behov samt arbete med instuderingsfrågor

 

 

Vecka 39

Prov

 

Presentation - Lag och rätt

 

 

Uppgifter

 • Källkritik

 • Källkritik

 • Källkritik

 • Prov Lag och rätt

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: