Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergång förskola-förskoleklass

Skapad 2018-10-04 13:26 i Svedjan Hedemora
Förskola
Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Innehåll

Syfte: Ökat samarbete med förskoleklassen. Ge våra barn en förförståelse om vad förskoleklassen är.

Mål: Förbereda femåringarna inför övergången till förskoleklassen.

Metod: Förskoleklassen kommer på besök till Förskolan.

Förskolan gör besök i Förskoleklassen på skolan dit de flesta av barnen tillhör.

Under våren när vi vet till vilka skolor barnen har sökt kommer vi att göra promenader (om det är promenadavstånd) dit och titta vart dem skolorna ligger och hur de ser ut.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: