Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ganges

Skapad 2018-10-04 14:08 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Ganges - ett samarbete mellan Rålambshovsskolan och GIIS, New Delhi
Grundskola 9 Historia Samhällskunskap Engelska Religionskunskap Geografi
Ganges - Dåtid, Nutid, Framtid Ett ämnesövergripande (SO, EN) samarbete med GIIS, New Delhi

Innehåll

Beskrivning
Under hösten kommer klass 9c att göra en fiktiv resa utmed floden Ganges. Klassen kommer att delas in i grupper, och varje grupp får fördjupa sig i ett av följande områden: geografi, historia, sysselsättning och handel, kultur och miljö. På så vis får ni inblick i såväl Indiens förflutna som samtid och framtid. 

Projektet är ett samarbete mellan klass 9c på Rålambshovsskolan och elever från Global Indian International School i New Delhi. 
Arbetsspråken är både svenska och engelska. 

Tidsram
SO- och engelsklektioner under veckorna 45 - 49

Undervisning
Föreläsningar
Filmer
Skypesamtal med den indiska skolan där ni får möjlighet att ställa frågor
Arbete i grupp 
Muntliga presentationer
Loggskrivning
Skriftligt prov (GE)
Textproduktion som bedöms (EN)

Uppgifter som bedöms
Den muntliga presentationen (EN/SO)
Text (EN)
Skriftligt prov (GE)

Bedömning
Mer detaljerad information om vilka förmågor och kunskapskrav som bedöms får ni av respektive ämneslärare. 

 

Länkar:

https://www.youtube.com/watch?v=OGeU350SkRc

 

http://www.softschools.com/facts/rivers/ganges_river_facts/2128/

 

 

https://kids.kiddle.co/Ganges

 

 

https://vacayholics.com/ganges-river-facts

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=sv&sl=en&u=https://vacayholics.com/ganges-river-facts&prev=search

 

 

https://urplay.se/program/204758-ganges-med-sue-perkins-himalaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: