Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Komplexa rörelser årskurs 9

Skapad 2018-10-04 14:25 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Inom detta område kommer vi att öva på att genomföra komplexa rörelser. Momentet innehåller även en hel del styrketräning då denna ger oss kontroll och kontrollen ger oss valmöjligheter .

Innehåll

LPp Komplexa rörelser år 9

RÖRELSE, HÄLSA & LIVSSTIL

 

Introduktion

I detta moment kommer vi att jobba med komplexa rörelser som bygger på olika akrobatiska övningar vilka kräver en kombination av styrka, flexibilitet och god kroppsuppfattning. Många rörelser kommer från gymnastiken men också från kampsporten- och yogans värld.

 

Förmågor och centralt innehåll

 

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna utveckla sin förmåga att,

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang samt praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil men även

förebygga risker vid fysisk aktivitet.

 

Efter kursen ska du kunna  (Centralt innehåll)

 

 

Rörelse

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

 

Hälsa & Livsstil

 

Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

 

 

 

 

Uppgiftsbeskrivning:

Vi kommer att gå igenom 12 olika komplexa rörelser samt lämpliga uppvärmningar till dessa. Utav dessa 12 ska du välja ut 6 rörelser som du anser dig kunna behärska. Du ska sedan skapa en serie av dessa 6 rörelser och redovisa denna för mig. För A- nivå får du endast ha med 2 kullerbyttor i din serie.

 

Redovisning/bedömning

 

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du deltar i och utför de övningar du väljer.

 

Undervisning

Vi kommer under de första veckorna noggrant gå igenom alla nedanstående rörelser. Vi kommer här att ge förövningar med olika svårighetsgrader för att på så sätt ge alla en möjlighet att öva in alla rörelser oavsett förkunskap. Vi kommer även att använda oss av digitalt material där man själv kan söka upp förövningar för olika rörelser. På uppvärmningen kommer vi att använda oss av Tabata-intervaller. Dessa går ut på att man kombinerar två övningar och jobbar varannan 20 sekunders intervall med ena för att vila i 10 sek och jobba med den andra rörelsen i nästa 20 sekunders intervall. Detta görs i 4 minuter och sen byter man övningar. Varje vecka kommer dessa övningar att bytas ut mot nya.

 

Bedömningsmatris

 

E                                         C                                                               A

 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

 

 

 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och an­passar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sam­manhanget.

 

 

 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och samman­hanget.

 

 

 

Elevexempel

Eleven klarar 3 av 6 rörelser samt visar försök på resterade 3.

 

Elevexempel

Eleven har max 3 kullerbyttor i serien. Eleven genomför serien utan avbrott två gånger men behöver flera försök på sina rörelser.

 

 

Elevexempel

Eleven har max 2 kullerbyttor i serien och genomför serien utan avbrott två gånger. Eleven klarar samtliga rörelser i serien på första försöket.

 

 

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

 

 

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

 

 

Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnastik övningar åk 9

Eleven ska välja ut 6 av de nedanstående övningarna och sätta ihop i ett program. Detta ska sedan redovisas individuellt för mig. Efter varje övning står det jag tittar på i övningen, som är viktigt att kunna.

ÖVNING                                        TÄNK PÅ! (teknik)

1. Bakåt kullerbytta (BKB)   Börja huksittande. Handisättning och frånskjut med händer. Hakan mot bröstet. Kom upp till stående.

2. Lång kullerbytta (LKB)     Sträck ut. Dämpa ordentligt med händerna, sen som vanlig KB.

3. Judo kullerbytta (JKB)       Börja stående. Rulla diagonalt över ryggen från axel till axel, inte statoilkorv! Kom till stående.

4. Hjulning (HJ)                         Fot, hand, hand, fot på en linje. Raka armbågar. Titta på händerna. Spänn kroppen. Sträck på benen.

5. Rondat (ROND                      Som hjulning rotera 180 grader, landar med båda fötterna ihop samtidigt.

6. Handstå mot vägg (HSV)  Axelbrett i händer. Raka armbågar. Titta på händerna. Spänn magen. Delad eller samlad uppgång. Fötter ihop.

7. Spindelstående (SS)            Bara nudda marken med händerna. Knän på armbågarna. 3 sekunder.

8. Spindelstå, delad (SSD)    Som spindel men lyft av ett ben och sträck det bakåt. Lägg sedan upp benet på armbågen igen utan att nudda marken.

9. Huvudstående (HS)            Armbågar i golvet med händerna knutna bakom huvud. Spänn nacken. Blicken framåt. Spänn magen. Ihop med fötter.

10. Fritt handstående (HSF) Axelbrett i händer. Raka armbågar. Titta på händerna. Spänn magen. Fötter ihop. Stå i balans.

11. Handståendenedrullning Handstående. Vik in hakan mot bröstet. Böj kontrollerat på armarna. Kom ner i en kullerbytta. Upp till stående. (HSNR)

12. Underamsstående (UAS) Ställ dig i plankposition med handflator neråt. Härifrån ska du ta dig upp till en huvudstående position fast du står enbart på underarmarna utan stöd av huvudet. Öva mot en vägg i början och sparka upp med delade ben för att hitta balansen.

Styrkeläxa. Denna skall göras varje vecka.

·         50 st Wall-walks

·         5 minuter ”Båten”

·         100 st armhävningar

·         200 st Mountainclimber

·         200 st Dynamisk planka

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: