Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jord

Skapad 2018-10-04 14:25 i Östervåla förskola Graniten Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Jord hör till de fyra elementen som vi på ett lustfyllt sätt ska arbeta med. Var finns jord? Vad använder vi jord till? Vad växer i jord? Vilka bor i jorden? Hur kan det bli jord? Det är något vi ska fundera på under vår upptäcksresa i naturen.

Innehåll

Bakgrund

Vi ska under höstterminen arbeta med utomhuspedagogik och vi har valt temaområden kring de fyra elementen. Vi har jobbat med vatten och ska nu börja med ett Jord. Vi använder uterummet då vi ska utforska, leka och experimentera.  Vi jobbar med åldrarna 1,5-3 år  och följer deras intresse och utvecklingsnivå. Jordtemat kommer att pågå v. 41-44.

Syfte

Vårt syfte är att väcka barnens nyfikenhet för jord och dess betydelse i naturens kretslopp. Vi vill på ett lekfullt sätt ge barnen möjlighet att få upptäcka med alla sinnen. Vi vill fånga deras intresse och nyfikenhet för det som växer, djur som bor i jorden och bekanta oss med kompostering. 

Mål

Vårt mål är att väcka deras nyfikenhet, intresse och därmed ge ökad medvetenhet om jord och dess betydelse.

Arbetssätt

På ett lustfyllt och upplevelsebaserad sätt ska vi utforska jord med alla våra sinnen.

Våra funderingar; Var finns jord? Vad använder vi jord till? Vad växer i jord? Vilka bor i jorden? Hur kan det bli jord? Detta ska vi undersöka.

Vi kommer att starta med att gå ut på en upptäcktsfärd i naturen då vi träffar masken Sigge. Han har mycket att berätta.

 • Plantera och återuppliva grönsaker, tips från förskoleforum
 • Studera masken Sigge och andra djur som bor i jorden
 • Barnen får hitta på egen saga om Sigges tjejkompis.
 • Prata om kompostering och gräva ner ett "snöre" med olika material. Den får vi studera i vår.
 • Måla jord, maskar och andra nedbrytare.
 • Bygga med trolldeg
 • Läsa böcker, sjunga, berätta sagor, rim och ramsor.

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Anteckna under temats gång = uppföljning mot mål

När temat är över Utvärdera= nådde vi mål och syfte? kom vi dit vi ville? varför? varför inte?

Vad kan vi göra annorlunda nästa gång? Utveckling = vad kan ni gå vidare med och vad kan ni göra om? Vad kan förbättras?

Uppgifter

 • Masken Sigges Maskeland

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: