Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rutförstoring med olika blyertsvalörer

Skapad 2018-10-04 14:54 i Palmbladsskolan Uppsala
Hur gör man en förstoring av en liten bild om man inte har tillgång till några tekniska hjälpmedel? Tekniken heter rutförstoring och det ska du få prova nu. Eftersom ni övade skuggning förra terminen, så ska ni få skugga era förstorade bilder.
Grundskola 9 Bild
Förstora en bild i blyerts med hjälp av rutor hur gör man? Här får du lära dig om blyertsteckning och hur man gör en fotorealistisk bild!

Innehåll

Skuggad rutförstoring

 

Vad ska vi göra?
Tekniken heter rutförstoring och det ska du få prova nu.

Först ska du välja en egen liten bild. Bilden ska vara i gråskala eller svart/vit. Denna bild ska du förstora med hjälp av rutförstorning.

Hur?
Så här gör du: rita ett rutnät över hela den bild du har valt, där varje ruta är 2x2 cm. Skriv sedan ut siffror längs den ena kanten (en för varje ruta) och siffror längs den andra (en för varje ruta).
När detta är klart tar du fram ett större papper (A2). Nu ritar du upp precis samma rutnät över detta papper, MEN, varje ruta ska vara 4x4 cm.
När detta är klart så ritar du av din bild, ruta för ruta. Till slut har du ritat av hela bilden, men den har blivit dubbelt  så stor! Skugga din förstoring med skuggpennor (2B-6B) och stomp.

Tid att jobba med denna uppgift är ca. 5-6 lektioner.
Lycka till!

 

 

Varför?
Syfte
Syfte med undervisningen är att du ska öva på att skissa, teckna och använda material ämnat för teckning. Att använda rutor som hjälpmedel när man skissar av ett motiv är en välkänd traditionell bildteknik och ett vanligt sätt att förstora en bild. 

 


Utvärdering/bedömning
Läraren bedömer din förmåga att:

Skapa - Hur du skissar upp din egen bild och arbetar med skuggningen, samt dina unika val och tillvägagångssätt för att komma framåt i arbetet

Presentera - Jag lyssnar på hur du pratar om ditt arbete under arbetets gång och hur du använder ämnesspecifika ord.

Jag bedömer ditt arbete både under arbetets gång och när det är klart. Process och slutprodukt är lika viktiga.

Elevens självreflektion-din reflektion av lärandet kommer att ske med en skriftlig utvärdering.

Formativa bedömning kommer att ske på följande vis:
Jag kommer att bedöma ditt sätt att arbeta under lektionstid och ge vägledning och tips på hur du kan komma framåt i ditt arbete.


 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Kunskapskrav bild åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Framställa bilder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
Kombinera bildelement
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Tolka, resonera & koppla
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beskriva
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: