Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasydagbok om vikingatiden

Skapad 2018-10-04 15:22 i Ängsnässkolan Huddinge
fantasydagbok om vikingatiden.
Grundskola 4 Religionskunskap Historia Svenska
Ett ämnesövergripande arbete om vikingatiden.

Innehåll

Varför?

 • I detta arbetsområde kommer du utveckla din förmåga att:
 • veta mer om det som hände under vikingatiden, kända personer, resor, handel och hur olika saker utvecklades under vikingatiden.
 • veta mer om källor från vikingatiden.
 • fundera över hur du och andra använder sig av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
 • använda historiska begrepp.

Hur?

I detta arbetsområde kommer ni att arbeta med Vikingatiden, vi kommer att läsa om tro på vikingatiden (religion) och hur det var att leva på vikingatiden (händelser, makt, historia.). Det ni lär er om vikingatiden kommer ni sedan att sammanfatta i en logg och kunna använda i en uppgift i svenska, att skriva en dagbok som en person som levde under vikingatiden.

Bedömning?

Ni kommer att visa era kunskaper om vikingatiden under diskussioner på lektionerna, i olika avstämningsövningar och i vikingadagboken.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Re Sv
Berättande text

JAG

Skriver text
 • Sv  E 6
följer instruktionerna, skriver begripligt, med beskrivningar, styckeindelningar och börjar meningarna på olika sätt
Skrivregler
 • Sv  E 6
använder flera olika skiljetecken på rätt sätt, få stavfel och språkfel
Beskrivningar och handling
 • Sv  E 6
beskriver på olika sätt hur känslan visar sig Textens handling är intresseväckande
Modaliteter
förtydligar textens innehåll med hjälp av bilder och andra estetiska uttryck.

Hi Re Sv
Bedömning vikingatiden

Kunskapskrav

Eleven har visat...
Fakta
kunskaper om vikingatiden, viktiga händelser och personer.
Fakta
kunskaper om vikingarnas resor, handel och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder.
Resonemang
resonemang om orsaker till och konsekvenser av t.ex. förändringar, hur vikingarna levde och vad de gjorde.
Resonemang
resonemang om hur vikingatiden har påverkat vår tid.
Källor
använder källor från (och om) vikingatiden för att berätta om hur människor levde och resonerar kring hur användbara källorna är.
Begrepp
förstår och använder historiska begrepp på rätt sätt.
Fakta
beskriver vikingarnas tro och ger även exempel på hur vikingarnas tro kan märkas i dagens samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: