Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drömmar

Skapad 2018-10-04 15:40 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Vi kommer att jobba med drömmar på olika sätt. Vilka sorters drömmar finns det? Drömmer alla lika? Kan man minnas sina drömmar? Vad är en önskedröm? Vad är drömmar gjorda av? Varför drömmer man? Kan djur drömma?

Innehåll

Vi kommer att diskutera och samtala om drömmar både i helklass och i mindre grupper tex genom EPA-modellen.

Eleverna kan intervjua varandra. Eleverna kan skriva drömord- ASL

Eleverna ska få gestalta drömmar genom olika estetiska uttrycksformer som:

 • skapa en film i Ipad med tex Puppet pals, Stop motion
 • dramatisera
 • sjunga
 • måla

Eleverna får komma på en tes, undersöka och ta reda på om man kan komma ihåg vad man drömmer. Hur gör man för att komma ihåg en dröm?

Eleverna får ta del av och inspireras av olika filmer, musik och litteratur inom området.

Vi vill att eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera med tal och skrift samt sin förmåga att uttrycka sig med olika estetiska uttrycksformer. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: