Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delta och leda i förskoleklass

Skapad 2018-10-04 15:43 i Ramsta skola Uppsala
Grundskola F – 5
Generativ fråga: Kan jag få en yngre elev att lyssna på mig och förstå?

Innehåll

Vilka förmågor utvecklar eleven?

Förmåga att leda och organisera.

Föra ett matematiskt resonemang.

Förklara så att någon annan förstår.

Ta ansvar för sig själv och förskoleklassens elever.

Utvärdera och analysera resultat.

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: leda, instruera, organisera, planera, utvärdera.

Eleven ska kunna följande fakta: 

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: planera och organisera en aktivitet som genomförs tillsammans med några andra från åk. 5, lyssna på förskoleklassens elever samt de vuxna och ta emot respons från dem. Återberätta vad eleverna har gjort. Utvärdera resultatet av aktiviteten och sin egna prestation.

 

Vad ska bedömas?

Hur väl du kan ta ansvar.
I vilken grad du förklarar så att en yngre elev förstår.
Din förmåga att föra ett matematiskt resonemang.

Din förmåga att leda en grupp med yngre elever.

Matriser

Delta och leda aktivitet i förskoleklass

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Leda aktivitet
Jag övar på att kunna leda någon aktivitet med elever i förskoleklass.
Jag kan leda en aktivitet med elever i förskoleklass.
Jag är leder en aktivitet för elever i förskoleklass och är engagerad i att driva aktiviteten framåt.
Förklara
Jag övar på att kunna förklara något för en elev i förskoleklass.
Jag förklarar för elever i förskoleklass hur något fungerar.
Jag kan förklara på olika sätt hur något fungerar och visar med exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: