👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado, algebra, åk 6

Skapad 2018-10-04 16:03 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Matematik åk 6, kapitel 1, numeriska och algebraiska uttryck, ekvationer och mönster Pedagogisk planering, Olovslundsskolan ht 2018 I det här avsnittet ska du lära dig att skriva, tolka och beräkna algebraiska uttryck med och utan parenteser. Du kommer att träna på att använda räkne reglerna som gäller när flera olika räknesätt är blandade i samma uttryck. Du ska också lära dig att formulera och lösa enkla ekvationer och jobba med talföljder och mönster.

Innehåll

Syfte

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt välja strategier och metoder,

• använda olika begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för räkning,

• föra och följa matematiska resonemang, och samtala om, argumentera och

redogöra för hur du kan lösa en uppgift

 

Innehåll

 

Det här ska jag kunna:

 

Numeriska och algebraiska uttryck

·         tolka, skriva och hantera enkla numeriska uttryck.

·         prioriteringar av räknesätt när flera räknesätt förekommer i samma uttryck.

·         använda parentes i enkla uttryck och beräkna den först.

·         tolka, skriva och hantera enkla algebraiska uttryck.

·         att en bokstav står  för ett tal och att t ex. 2a betyder 2 multiplicerat med a.

·         sätta in olika värden för en bokstav och beräkna uttryckets värde.

·         att en bokstav i ett uttryck alltid har samma värde, men att bokstaven kan ha ett annat värde i ett annat uttryck.

·         förenkla uttryck som 3a+b+4-2a+4b till a+5b+4

 

 

Ekvationer

·         välja rätt symbol mellan två uttryck, = eller ≠.

·         välja tal och räknesätt så att två uttryck utgör likheter

·         lösa enkla ekvationer med informella metoder.

·         kontrollräkna ekvationer.

·         avgöra vilka av några givna ekvationer som har en specifik lösning, t ex. x=3.

·         skriva ekvationer med x och tal på båda sidor om likhetstecknet utifrån givna likheter.

·         bestämma vad x ska representera vid problemlösning med ekvation.

·         lösa problemuppgifter med ekvation.

 

Mönster och formler

·         bestämma regler för och fortsätta talföljder.

·         konstruera egna talföljder.

·         beskriva och rita fortsättning på växande mönster.

·         ange antalet delar i växande mönster som ett uttryck med n.

·         beräkna t ex antalet stickor i olika figurer eller vilket nummer en figur med ett visst antal stickor har utifrån ett givet uttryck.

 

 

Följande centrala begrepp kommer vi att arbeta med:   

                 

Algebraiska tal

Prioriteringsregel

uträkning

Ekvationer

uttryck

talföljd

Mönster

Räkneregler

utvärdering

Numeriska tal

Förenkla uttryck

parentes

likhet

 

 

                     

Så här ska vi arbeta

·         Ha gemensamma genomgångar och lära av varandra

·         Arbeta i matematikboken Eldorado

·         Arbeta i par eller grupp

·         Arbeta med problemlösning

·         Prata matematik

·         Spela mattespel

·         Arbeta laborativt

·         Arbeta framåt när jag arbetar enskilt

 

Detta visar jag genom att: 

·         Aktivt delta i genomgångar och när vi löser uppgifter tillsammans och i par

·         Samtala och redogöra för hur jag tänker när jag löser olika uppgifter

·         Använda matematiska begrepp och enheter

·         Arbeta framåt på egen hand

·         Skriftligt prov

Uppgifter

  • Planering