Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2018-10-04 16:05 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi kommer arbete med källor och vad det är, vad källkritik innebär och varför vi behöver vara källkritiska.

Innehåll

Tillsammans kommer vi arbeta med hur man söker trovärdig information, sammanfattar text genom referat och muntlig framställning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Källkritik matris

Tala
Deltar i samtal och diskussioner där eleven framför sina egna åsikter.
Är aktiv i olika samtalssituationer och argumenterar för den egna åsikten. Lyssnar på andra och granskar sina egna och andras argument samt ställer frågor som hör till ämnet.
Uttrycker sig säkert, välformulerat och med tydligt sammanhang samt tar del av andras argument för att ha stöd för sin egen ståndpunkt.
Tala
Kan redovisa ett arbete med hjälp av stödord så att de som lyssnar förstår.
Anpassar sitt språk efter mottagare och situation vid redovisningar.
Visar stor säkerhet och trygghet i redovisningssituationer.
Informationssökning och källkritik
Kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: