Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar

Skapad 2018-10-04 17:37 i Centralskolan Tierp
Grundskola 7 Kemi
Planering i kemi för arbetsområdet "Blandningar". Målbeskrivning och viktiga begrepp. Tidsåtgång: ca 6 lektioner

Innehåll

 

Planering: Mål och bedömningsmatris till "Blandningar"

 

I boken (TitaNO kemi): s. 52-59 + sammanfattning s. 64

Innehållsmål                        Kommentarer/anteckningar

 

Förstå skillnaden mellan ett rent ämne och en blandning

 

 

 

                                  

     

Veta att nästan allt runt omkring oss är blandningar av olika ämnen

 

 

                                  

     

Förstå skillnaden mellan:

slamning, emulsion,

och lösning

 

 

                                  

     

Känna till hur temperaturen påverkar ämnens löslighet

 

 

                            

     

Känna till några vanliga lösningsmedel och vad de används till

 

 

                            

     

Förstå hur följande separations-metoder fungerar och vad de används till:

 

sedimentering,

 

dekantering,

 

extraktion,

 

filtrering,

 

indunstning och

 

destillering

 

 

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

     

 

 

Ord/begrepp att kunna:

rent ämne = ett grundämne eller en kemisk förening som bara består av en sorts atomer eller molekyler.

 

blandning = något som innehåller minst två olika ämnen.

 

slamning = en blandning med bitar i

 

emulsion = en slamning av flytande ämnen.

 

utspädd lösning = en liten mängd av ett ämne i en lösning

 

koncentrerad lösning = en större mängd ett ämne är löst

 

mättad lösning = en lösning som inte kan lösa mer av ett ämne

 

lösningsmedel = ett ämne som kan lösa upp ett annat ämne. Exempel på lösningsmedel: vatten, aceton, lacknafta

 

Separationsmetoderna:

-sedimentering= de olösta ämnena sjunker till botten när blandningen får stå

 

-dekantering= hälla av vätska utan att de olösta bitarna som sjunkit följer med

 

-extraktion= ex. varmt vatten extraherar ut kaffets vattenlösliga smakämnen när man brygger kaffe

 

-filtrering= när en blandning hälls genom ett filter

 

-indunstning= när man låter vätskan dunsta bort och man får kvar de fasta ämnena

 

-destillering= vätskan kokas och ångan kyls sedan ner och leds bort, då separeras vätskor som har olika kokpunkt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: