👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling och värdegrund

Skapad 2018-10-04 19:39 i Hamregårds förskola Bollnäs
Förskola
Det är viktigt att alla barn får chansen att utveckla språket, ordförståelse och sin kommunikation i förskolan. Det är vår uppgift att erbjuda en språkligt stimulerande miljö för att ge barnen de bästa förutsättningarna.

Innehåll

Nuläge:

Barnen på Ellipsen är mellan 3 -5 år och just nu ser vi att vår grupp behöver arbeta med språkutveckling samt med värdegrunden. Vi ska ge dem de bästa föruttsättningarna för att de ska utveckla sin egen språkutveckling, och viktigt att komma ihåg är att alla är olika och behöver olika utmaningar. Därför är det även viktigt att vi arbetar med värdegrunden där allas lika värde står i centrum.  

 

Mål:

- Att möta barnen på deras egna nivå

- Att på ett lustfyllt sätt ge barnen förutsättningar att utveckla ett språk samt ordförråd utifrån sina egna förutsättningar

- Vi vill att barnen ska utveckla förståelse för allas lika värde. Samt hur man är en bra kompis.

 -Att barnen blir stärkt i sin självkänsla och vågar uttrycka sig i grupp

Syfte: 

Vi vill främja barnens språkutveckling, utveckla deras förmåga att leka med ord, förmedla sina tankar och idéer.

Vi vill även väcka barnens intresse för tal och skriftspråk samt utveckla deras förståelse för människors lika värde och vikten av att hjälpa varandra och vår omgivning.

Vi vill stärka barnens självkänsla - ”jaget”

 

Genomförande: 

Vi kommer att arbeta i 3 olika grupper och i gemensamma samlingar.

- Vi kommer att arbeta med värdegrundsmaterialet Kanin och igelkott, där högläsning av böcker är ett stort inslag.

- Kanin och Igelkott kommer även att följa med barnen hem med en uppgift.

- Vi kommer arbeta så mycket som möjligt med tecken som stöd. Även bildstöd.

- Vi kommer att arbeta med rim och ramsor och sång som främjar språklig medvetenhet.

 

 

 

Dokumentation under lärprocessen: 

Vi kommer att dokumentera i unikum. 

 

Ansvar:

Alla pedagoger på avdelningen ansvarar för att planeringen följs. 

 

Uppföljning: 

Vi följer upp arbetet vid varje arbetslagsplanering, och analyserar och gör en utvärdering 1 gång i månaden för att se vart vi är, vart vi ska och hur vi ska nå dit

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016