Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2018-10-04 20:05 i Vessigebroskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 3 Svenska Historia Svenska som andraspråk
Har Sverige verkligen varit helt täckt av is? Hur levde man på stenåldern? Varför heter det bronsåldern? Ja de frågorna och många andra får du svar på i det här temat.

Innehåll

 

 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få möjlighet att utveckla dessa kunskaper och förmågor:

*förstå att det har funnits stenålders-, bronsålders- och järnåldersmänniskor i Vessigebro.
*berätta om hemortens forntidsspår
*kunna berätta och förklara tidsåldrar stenålder, bronsålder och järnålder.
*använda och förstå historiska begrepp t ex tidsbegrepp (Istiden, Jägarstenåldern, Bondestenåldern m fl)    
 övergripande begrepp orsak-konsekvens t ex Vad var det som gjorde att människorna övergav jakten och  
 började odla/hålla boskap?
*berätta/skriva i vilken ordning de olika tidsperioderna inföll.
*berätta om hur människors livsvillkor förändras.
*göra enkla jämförelse mellan livet på Forntiden och nu.
*kritiskt granska källor t ex "Stämmer uppgifterna i den här boken?"
*lära tillsammans med andra.

Bedömning - vad och hur

Jag vet att du kan när du.... 

 • förklarar vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder
 • förklarar hur livet uppstod på jorden
 • namnger de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern 
 • samtalar om människans uppkomst
 • redovisar hur människor levde i de olika tidsepokerna
 • berättar hur vi kan se spår från forntiden  

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att

 • titta på filmer
 • läsa faktatexter
 • gå på vandring i naturen för att leta efter tecken från förr
 • skriva ner och dokumentera människans utveckling
 • arbeta i grupper/par

Du kommer att få lära dig mer om de här orden

tidslinje, forntid, järnålder, stenålder, bronsålder, hällristning, jakt, samlande, odling

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Hi  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Hi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: