Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uthållighets- och snabbhetsträning åk 7

Skapad 2018-10-05 07:06 i Segeltorpsskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Momentet pågår mellan v. 41 och v. 43.

V. 41 uthållighetsträning - genomgång, repetition och praktisk träning

V. 42 uthållighetsträning och snabbhetsträning - genomgång och praktisk träning

V. 43 uthållighetsträning och snabbhetsträning - genomgång, repetition och prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Hälsa och livsstil Segeltorpsskolan 2018 åk 7

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt under momentets gång men alla lektioner fram till sista lektionen ska i första hand ses som övningstillfällen. Momentets slutgiltiga bedömningstillfälle är det skriftliga provet.
E
C
A
Kunskapskrav
 • Idh  E 9
 • Idh  E 9
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  C 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
 • Idh  A 9
 • Idh  A 9
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.¨ Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Konkretisering av kunskapskrav
Vad? -Du kan ge enkla beskrivningar om hur man sätter upp mål, planerar och utvärderar träning/fysiska aktiviteter samt hur de påverkar hälsan och den fysiska förmågan. -Du känner till och kan ge exempel på några skadeförebyggande åtgärder kopplade till uthållighetsträning samt ge enkla beskrivningar om vilka risker som är förknippade med uthållighetsträning
Vad, hur/varför? -Du kan ge enkla beskrivningar samt utveckling i ett led om hur man sätter upp mål, planerar och utvärderar träning/fysiska aktiviteter samt hur de påverkar hälsan och den fysiska förmågan. -Du känner till och kan ge exempel på flera skadeförebyggande åtgärder kopplade till uthållighetsträning samt ge enkla beskrivningar samt utveckling i ett led om vilka risker som är förknippade med uthållighetsträning
Vad, hur och varför? -Du kan ge enkla beskrivningar samt utveckling i flera led om hur man sätter upp mål, planerar och utvärderar träning/fysiska aktiviteter samt hur de påverkar hälsan och den fysiska förmågan. -Du känner till och kan ge exempel på nästan alla skadeförebyggande åtgärder (som vi går igenom) kopplade till uthållighetsträning samt ge enkla beskrivningar samt utveckling i flera led om vilka risker som är förknippade med uthållighetsträning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: