Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP English - Reading, Listening, Writing, Speaking, Grammar (w.41-49)

Skapad 2018-10-05 07:19 i Domnarvets skola Borlänge
Eleverna kommer att arbeta med läsförståelse, hörförståelse och skriva i ett häfte med uppgifter från gamla Nationella prov i engelska. Läsförståelse och Hörförståelse kommer att testas av genom gamla Nationella prov och den skriftliga produktionen bedöms utifrån A letter to connect (också ett gammalt NP), samt förmågan att bearbeta en text.
Grundskola 9 Engelska
You are going to work with Reading, Listening, Speaking and Writing exercises from old National tests yr 9 and you will learn some strategies. You will be tested on your Reading and Listening skills, give response to a text and you will revise your own text. On Thursday w.48 the national test in Speaking will be done and you are going to do it together with one or two classmate/s.

Innehåll

Reading, Listening, Writing, Speaking, Grammar w.41-49

Goals

 • You will learn reading, listening, speaking and Writing strategies.
 • You will improve your knowledge of English grammar and vocabulary, while Reading, Writing, Listening and Speaking.
 • You will practise your way of cooperating.

Way of working

 • You will work with different types of Reading, Listening, Speaking and Writing strategies.
 • You will read six different texts and answer questions about the texts.
 • You will do the listening exercises in class, during three different lessons (Monday/Tuesday w.41 + Thursday w.41 + Thursday w.42).
 • You will work with old National tests and other exercises when it comes to Speaking.
 • You will also write one text  - A Letter to Connect. You will get one lesson (to make a disposition (a plan) and one lesson to write the text (Monday or Tuesday + Thursday w.46).

Examinations

 1. Writing the text A letter to Connect - 9A Monday/9B Tuesday w.46 + Thursday w.46
 2. Listening test - 9A Monday/9B Tuesday w.48
 3. Speaking test = Nationella provet: Delprov A - Thursday w.48
 4. Reading test - 9A Monday/9B Tuesday w.49
 5. Revising A letter to Connect - Thursday w.48

Time Schedule

w.41

Monday 9A/Tuesday 9B

 • We discuss listening strategies 
 • Listening: What's it all about? [11,33]

Thursday

 • Reading: Croeso I Cymry! Welcome to Wales! + discuss reading strategies
 • Listening: Environmental News [16,01] + discuss listening strategies

w.42

Monday 9A

 • We discuss speaking strategies 
 • Speaking exercise: Old NP yr 9
 • Finish Croeso I Cymry! Welcome to Wales!

Tuesday 9B

 • Finish Croeso I Cymry! Welcome to Wales!
 • Continue working with reading in the booklet.

Thursday 

 • Listening exercise: Think Twice [31,53] + correcting it 

w.43

Monday 9A/Tuesday 9B

 • Speaking (9B): strategies and exercise: Old Np yr 9
 • Reading: Finish Croeso I Cymry! Welcome to Wales! 
 • Continue working with reading in the booklet. 

Thursday

 • STARTER: Discuss Grammar: 1.The rules of the genitive?  2. He is a ______ singer. He sings ______. …….(good/well)  3. The difference in the use of: many - much - a lot of?
 • TIPS: extra exercises LINK [ https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ ]
 • Reading exercises in the booklet

w.45

Monday 9A/Tuesday 9B

 • Speaking exercise: City Life 1
 • Work with the reading exercises in the booklet

Thursday

 • STARTER: Wish for a speaking partner during the NP (2 alternatives). Hand in a note!
 • A speaking exercise: City Life 2
 • Finish the reading exercises in the booklet 
 • Use the link to British council and work with your own choice of skills or/and grammar. 

w.46

Monday 9A/Tuesday 9B

 • Prepare a mind-map for Writing the text A letter to Connect

Thursday

 • Write the text A letter to Connect. Use your mind-map!

w.47

Monday 9A/Tuesday 9B

 • Give response to a class mate's A letter to connect

Thursday

 • Last chance for questions about the National Test on Thursday
 • Finish writing and revising your text, A letter to connect.
 • Work with reading, listening, grammar.

w.48

Monday 9A/Tuesday 9B

 •  LISTENING TEST

Thursday

 • NATIONAL TEST: Delprov A - Speaking
 • Work with reading, grammar.

w.49

Monday 9A/Tuesday 9B

 • Finish revising A letter to connect. Use the response from your classmate and your teacher. 
 • Work with reading exercises (the booklet/British Council Teens/Old Np - course 5 or 6)

Thursday 

 • READING TEST

Uppgifter

 • How to write a letter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Betygsmatris Engelska - Old NP Listening, Reading, Writing, Speaking

F
E
C
A
Förstå tal
Bedöms utifrån hörförståelsetest.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Förstå skrift
Bedöms utifrån läsförståelsetest.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Redogöra, diskutera & agera
Bedöms utifrån hörförståelsetest.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Redogöra, diskutera & agera
Bedöms utifrån läsförståelsetest.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehålle
Välja & använda strategi
Bedöms utifrån hörförståelsetest.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Välja & använda strategi
Bedöms utifrån läsförståelsetest.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Formulera sig i tal
Bedöms ev. utifrån de muntliga övningarna som görs på lektioner.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande
Formulera sig i skrift
Bedöms utifrån texten A letter to connect.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Formulera sig anpassat
Bedöms utifrån texten A letter to connect.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Bearbeta & förbättra
Bedöms utifrån kamratresponsen som ges till texten A letter to connect, samt den egna bearbetningen av texten.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
Uttrycka sig muntligt
Bedöms ev. utifrån de muntliga övningarna som görs på lektioner.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Uttrycka sig skriftligt
Bedöms utifrån texten A letter to connect.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Strategi för interaktion
Bedöms utifrån texten A letter to connect.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i fungerande strategier som i löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt
Strategi för interaktion
Bedöms ev. utifrån de muntliga övningarna som görs på lektioner
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i fungerande strategier som i löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt
Diskutera och jämföra
Bedöms utifrån texten A letter to connect.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kundskaper
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kundskaper
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kundskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: