👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min väg

Skapad 2018-10-05 07:23 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med elevernas närområde och trafik. Vi kommer att utgå från elevernas närområde och deras skolväg och lyfta både små frågor ,som vägmärken, till stora frågor om miljön och hur den påverkas om vi alla tar bilen till skolan.

Innehåll

 

Förmågor i fokus:

 • Kommunikativ förmåga  -Samtala, presentera, motivera, uttrycka egna åsikter och ståndpunkter
 • Analysförmåga - Beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och påvisa samband, jämföra för- och nackdelar

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • Några trafikregler och vägmärken
 • Veta hur du beter dig i trafiken på ett säkert sätt
 • Diskutera och fundera över miljöfrågor utifrån din vardag i fråga om trafik
 • Göra enkla observationer och redovisa dem genom ett stapeldiagram
 • Med stöd fundera över konsekvenskedjor
 • Göra en karta över din skolväg

Begrepp

 • globala mål
 • konsekvens
 • stapeldiagram
 • höger
 • vänster
 • trafik
 • trafikregel
 • säkerhet
 • reflex
 • närområde
 • yrke
 • miljö
 • observation
 • karta

Arbetssätt 

Vi kommer att:

 • göra observationer
 • läsa texter tillsammans
 • titta på bilder
 • se på filmer
 • samtala och diskutera
 • skapa tillsamammans

Delaktighet och inflytande över undervisningen

 • Kooperativa arbetssätt
 • Vi utgår i arbetet utifrån dina tankar, din skola, din skolväg och dina funderingar

IKT i undervisningen sker genom

 • Filmer
 • Rate it
 • Unikum
 • Dokumentation med foto
 • Tellagami

Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

Formativ och summativ bedömning

 • Observationer av samtal och arbetets gång
 • Samtal med lärare
 • Rate it/exit tickets
 • Lärandematris
 • Inlägg på Unikum
 • Tellagami

 

Globala mål och barnkonventionen i fokus

 • . Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

 

 • Bildresultat för bekämpa klimatförändringar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3

Matriser

SO
Förmågor i SO -ämnet

Förmågor

Under åk 1-3 kommer vi i olika sammanhang och inom olika temaområden jobba med dessa förmågor inom SO -ämnet.
Åk 1
Utmaning 1
Utmaning 2
Åk 3
Begrepp
Du känner igen vissa begrepp när du hör dem
Du har kännedom om vissa begrepp
Du har kännedom om vissa begrepp och kan använda dessa
Du har kännedom om de flesta begrepp och kan använda dessa
Analys
Du kan med hjälp göra enkla jämförelser
Du kan med hjälp göra enkla jämförelser och ge exempel på orsak och verkan
Du kan göra enkla jämförelser och ge exempel på orsak och verkan
Du kan söka och jämföra information från olika källor
Demokrati
Du kan förstå varför vi behöver regler i klassrummet
Du kan förstå och reflektera över varför vi behöver normer och regler i samspel med andra
Du kan delta i en demokratisk process så som klassråd och elevråd
Du förstår demokratiska värden och principer och du kan utifrån egna erfarenheter göra övervägningar och säga vad du tycker
Fakta
Du kan lyssna på en faktatext
Du kan lyssna på och återberätta innehållet muntligt ur en faktatext
Du kan läsa och återge det väsentliga innehållet skriftligt ur en faktatext
Du kan på egen hand inhämta och återberätta det väsentliga innehållet skriftligt ur en faktatext.
Information
Du vet något om hur man söker information och använder källor tex du vet ett eller två sätt att ta reda på saker du vill veta
Du vet olika typer av medier och hur man söker information
Du vet hur man söker information och kan med hjälp jämföra källor.
Du kan söka och jämföra information från några olika källor
Uttrycka och argumentera
Du kan säga vad du tycker och med stöd utveckla varför du tycker som du gör
Du försöker vanligtvis förklara och konkretisera dina tankar och varför du tycker som du gör
Du kan samtala om aktuella händelser utifrån dina egna erfarenheter och välkända fakta
Du kan framföra egna åsikter och ställa passande frågor kring andras åsikter
Beskriva olika samband i samhället
Du har vet lite om några yrken
Du vet lite om några samhällsfunktioner, yrken och verksamheter i närområdet
Du vet några samhällsfunktioner, yrken och verksamheter i närområdet, förr och nu
Du kan se enkla samband i samhället
Samhället och individen
Du kan med hjälp berätta och fundera över vad som har format dig. Tex varför du gillar fotboll
Du kan med hjälp fundera över och berätta varför saker, värderingar och åsikter förändras Tex varför du inte längre spelar fotboll
Du kan med hjälp fundera över och berätta varför saker, värderingar och åsikter förändras och hur samhället och individer samverkar
Du kan med fundera över och berätta varför saker, värderingar och åsikter förändras över tid och hur samhället och individer samverkar

SO
Min väg - trafik

Grund
Du...
Utmaning 1
Du...
Utmaning 2
Du...
Trafikregler
... känner till att det finns trafikregler.
...vet att det finns trafikregler och varför man ska följa dem.
...identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Begrepp
...kan benämna något begrepp inom temaområdet
...kan benämna flera begrepp inom temaområdet och kan med hjälp berätta vad dessa innebär
.kan benämna.de flesta begrepp inom temaområdet och kan med visst stöd berätta vad dessa innebär
Trafikmärken
... känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö - t ex cykelbana, gångbana, övergångsställe.
...känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö , och kan till viss del förklara vad de betyder och varför de är viktiga.
...känner igen flera vanliga trafikmärken i vår närmiljö. Jag kan förklara vad de betyder och varför de är viktiga. .
Faror i trafiken
...kan med hjälp berätta om något ställe i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllt. Jag kan med hjälp ge något exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
...kan berätta om ett par ställen i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllda. Jag kan ge ett par exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
... kan berätta om flera ställen i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllda. Jag kan ge flera exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor
Miljö
... har hört talas om att vissa fordon kan vara skadliga för miljön.
...kan berätta om några fordon som är skadliga för miljön. Jag kan också ge exempel på miljövänliga alternativ.
...kan berätta om flera fordon som är skadliga för miljön. Jag kan också ge exempel på miljövänliga alternativ. Jag kan dessutom nämna något om varför fordonen är miljöfarliga eller miljövänliga.
Undersöka verkligheten, observation
...kan med stöd genomföra en observation och redovisa den i form av ett diagram
...kan genomföra en observation och redovisa den i form av ett diagram
...kan genomföra en observation och redovisa den i form av ett diagram. Jag kan se orsaker och konsekvenser utifrån diagrammet
.