👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling åk 4-9

Skapad 2018-10-05 08:33 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Grundsärskola 4 – 9 Verklighetsuppfattning Kommunikation Estetisk verksamhet
Samling - delta och samspela.

Innehåll

Syfte

Skapa en vi-känsla i klassen samt utveckla språk och identitet.

Mål

Jag samspelar med mina klasskompisar.

 

Innehåll

 • God morgon: Vi hälsar på varandra och lyssnar på vår god morgon-sång.
 • Välja: Eleverna väljer de olika momentens ordningsföljd med hjälp av bildstöd. Vi läser ordningen tillsammans.
 • Närvaro: Vem är i skolan idag? Med foto visualiseras vilka elever som är i skolan. Eleven får svara på om den är i skolan genom tal och/eller ett kommunikationshjälpmedel (pratapparat, ögonpek,mikrofon, tecken).
 • Dagen: Vilken dag är det idag? Vi sjunger dagen-sången, pratar om veckan, månaden och årstiden. Vilket väder är det idag?
 • Räkna: Vi ramsräknar, tittar på olika räkneklipp och räknar hur många elever som är med på samlingen.
 • Mat: Vi läser matsedeln med hjälp av In print-bilder.
 • Instrument: vi provar att spela på olika instrument och övar samtidigt att vänta på vår tur.
 • Vi arbetar i grupp.

 

 

Bedömning

 • Jag deltar i samlingens olika moment.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  7-9
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  7-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  7-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  7-9
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  7-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i ramsräkning.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9