Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez Nous 2: chapitre 2

Skapad 2018-10-05 08:59 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Chez nous 2a et b
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du får lära dig: - Klockan - Verbet être - Skolämnen - Veckodagarna - Några klassrumsfraser - Verbet avoir i plural - Substantiv i bestämd form (le, l' och la)

Innehåll

 • Hur du kan träna 
 • Vad vi ska göra 
  • Läsa : Läsa texterna Toujours en retard (s28-29), Je suis en retard (32-33) och Excusez-moi! (s36-37), och översätta dem till svenska.
  • Skriva : Beskriva ditt schema på franska.
  • Tala : Prata om klockan och använda så mycket franska som möjligt i klassrummet.
  • Samtala : Fråga vad klockan är, när en kurs börjar och när den slutar.
  • Lyssna : Hörövningar.
 • Hur du få visa vad du kan 
  • Regelbundna ordkunskap tester och läxor. 
  • Test på kapitel 2 : Skriftligt och muntligt.
 • Varför ska vi lära oss detta?
  • För att använda så mycket franska som möjligt i klassrummet.
  • För att kunna prata om din skoldag och följa en konversation om klockan (det blir viktigt om du åker till Frankrike).

Matriser

M2
Franska 7

Inte nått målet
1
2
3
Hörförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Läsförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta ett flertal detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande. Eleven kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande. Eleven kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av någon strategi för lyssnande. Eleven kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande.
Formulera sig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: