Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De Abrahamitiska religionerna

Skapad 2018-10-05 09:12 i Vessigebroskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 5 Svenska Religionskunskap
Vad är religion? Vilka religioner brukar vi kalla världsreligioner? Vad finns det för likheter och skillnader mellan dessa religioner? Vi ska lära känna de 3 Abrahamitiska religionerna.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din kunskap om 3 av världsreligionerna och att förstå och kunna använda viktiga begrepp.

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att jämföra religioner och att reflektera över och resonera om livsfrågor och om etik och moral.

Du ska få möjlighet att använda olika källor och utveckla din förmåga att bedöma källornas trovärdighet och användbarhet.

 

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer dina kunskaper om de olika världsreligionerna och hur väl du kan jämföra likheter och skillnader och föra resonemang. Detta kommer att ske genom Skolverkets bedömningsstöd.

Vi bedömer din begreppsförmåga.

Vi bedömer din redovisning av den bibliska berättelsen. 

 

 

Undervisning och arbetsformer

Eleverna har varit med och önskat hur de vill arbeta för att träna de olika förmågorna. Nedan ser ni vad vi kommit fram till.

 

Du kommer att få läsa texter i böcker och digitala källor.

Du kommer att få se filmer.

Vi kommer att ha samtal i helklass och i mindre grupper.

Vi kommer att arbeta med olika kooperativa strukturer för att lära av varandra. 

Du kommer tillsammans med andra att dramatisera olika bibliska berättelser. 

Du kommer att få ta reda på fakta om de olika världsreligionerna för att kunna göra jämförelser och se vilka likheter och skillnader det finns. 

Du kommer att få träna på viktiga begrepp för att förstå och kunna använda dem.

Du kommer att få träna på att jämföra olika källor och fundera över om de är trovärdiga och användbara.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: