👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht 18

Skapad 2018-10-05 11:28 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 3 Matematik
Vi kommer under höstterminen -18 jobba med följande områden i matematik: multiplikation, division, uppställning av addition och subtraktion, bråk, sannolikhet, längd (inkl omkrets) , vikt, volym och problemlösning. Taluppfattningen och vissa delar testas av och bedöms genom skolverkets eget test i slutet av terminen. Dessa delar och det testet bedöms i en specifik matris.

Innehåll

Inom varje område ska eleven visa att den förstår begreppet, kan använda begreppet och i problemlösningssammanhang plocka fram och vet vilket begrepp och sätt att räkna som ska användas för att lösa uppgiften. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik ht 18

Multiplikation

Öva mer
Godkänd nivå
Förstår begreppet multiplikation
Att förstå att multiplikation är upprepa addition. Tex att 4+4+4 är samma sak som 3*4
Kan göra beräkningar med multiplikation
Tex kan lösa uppgifter som 3*4= och 5*2=
I problemlösning kunna använd multiplikation
Att förstå en textuppgift kunna utläsa att det är multiplikation man kan använda. Tex: Lisa har 3 väskor. I varje väska har hon fem leksaker. Hur många leksaker har hon sammanlagt?
Huvudräkning
Att kunna tabellerna upp till där produkten (svaret) är 20. Tex 3*4=, 5*2=, 9*1= osv

Division

Öva mer
Godkänd nivå
Förstå begreppet division
Att förstå att division kan ses på två sätt, som delningsdivision och som innehållsdivision. Delningsdivision- att man kan dela upp i olika högar. Innehållsdivision- är upprepa subtraktion.
Kan göra beräkningar med division
Kan lösa uppgifter som 12/4= och 10/2=
I problemlösning kunna använda division
Att förstå en textuppgift kunna utläsa att det är multiplikation man kan använda. Delningsdivision Tex: Lisa, Evert och Kim har 15 bullar. De delar lika på bullarna. Hur många bullar får var och en då? Innehållsdivision Tex: Isa har en påse med 15 kulor. Varje gång hon tar kulor ur påsen tar hon 3 kulor. Hur många gånger kan hon ta kulor ur påsen?
Förstå sambandet mellan multiplikation och division
Förstå hur 2*5=10 och 5*2=10 kan kopplas ihop med 10/2=5 och 10/5=2.
Huvudräkning
Att kunna tabellerna upp till där täljaren är 20. Tex 20/5= , 15/3= , 16/4= osv

Bråk

Öva mer
Godkänd nivå
Förstå bråktal som del av helhet
Att en tex cirkel kan delas upp i olika delar. Förstå att delarna måste vara lika stora vid bråkräkning.
Förstå bråktal som del av antal
Tex att det är 15 kulor och att en tredjedel av kulorna är fem kulor.
Kunna rita bilder till olika bråktal
Tex rita en bild som visar 1/4 eller 2/6, både som del av hel och del av antal
Kunna se på en bild vilket bråktal den visar
Att kunna se på en bild om den visar tex 1/4 eller 3/7, både som del av hel och som del av antal.
Problemlösning (del av hel och del av antal)
Kunna använda förståelsen för bråktal vid problemlösning.
Förstå bråktals förhållande till naturliga tal
Tex var på en tallinje olika bråktal befinner sig, eller hur många femtedelar som behövs för att det ska vara lika mycket som 1.

Sannolikhet

Öva mer
Godkänd nivå
Kunna utläsa enklare slumpmässiga händelser
Tex hur stor är chansen att slå en 6:a med en tärning, att vinna på ett chokladhjul.
Förstå sannolikhet
Tex när är det lättast att vinna beroende på hur stor sannolikheten är för vinst.

Längd

Öva mer
Godkänd nivå
Förståelse för begreppet längd
Att veta vad en längd är. Veta hur mycket en centimeter, decimeter och meter är.
Kunna uppskatta olika längder
Kunna uppskatta en längd, tex hur lång en penna är, en tablettask osv
Kunna använda en linjal
Kunna avläsa den korrekt och kunna använda den att rita givna sträckor med.
Kunna göra enhetsbyten med längd
Tex 2dm = 20 cm, 3m = 300cm

Omkrets

Öva mer
Godkänd nivå
Veta vad begreppet omkrets betyder
Att det är runt om något.
Beräkna omkretsen
Att kunna räkna ut omkretsen av olika föremål/bilder.

Vikt

Öva mer
Godkänd nivå
Förståelse för begreppet vikt (massa)
Att veta vad en vikt/massa är. Veta hur mycket ett kilogram och ett gram är.
Kunna uppskatta olika vikter (massor)
Kunna uppskatta en vikt, tex hur mycket en tablettask väger, en stol, ett mjölkpaket
Kunna använda en våg
Att kunna läsa av olika typer av vågar.
Kunna göra enhetsbyten med vikt/massa
Att veta att tex 2 kg= 2000g