Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa Kondition åk 7 ht 18

Skapad 2018-10-05 11:49 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 Idrott och hälsa

Innehåll

Syfte:

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter.

 

Centralt innehåll:

Rörelse: Hur konditionsträning påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Hälsa och livsstil: Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter 

Hälsa och livsstil: Sambandet mellan rörelse, kost och hälsa

Hälsa och livsstil: Hälsoeffekter

 

Arbetsuppgifter:

Ni ska genomföra en träningsperiod med inriktning kondition som ska inledas och avslutas med någon form av konditionstest (Coopers test eller Beeptest). Vi kommer att genomföra olika pulshöjande aktiviteter och ni kommer även att få möjlighet att planera upp egna konditionslektioner. Planeringarna, reflektioner och utvärderingar av tester och träningspass ska dokumenteras skriftligt.   

Matriser

Idh
Matris idrott och hälsa åk 7-9

Rubrik 1

F
E
C
A
Planering och genomförande av fysisk aktivitet
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål och planera träning för fysiska aktiviteter samt genomföra dessa.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål och planera träning för fysiska aktiviteter samt genomföra dessa.
Du kan på ett mycket väl fungerande sätt sätta upp mål och planera träning för fysiska aktiviteter samt genomföra dessa.
Utvärdering av fysiska aktiviteter och andra hälobringande faktorer
Du kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Du kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Du kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklande och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Hälsoeffekter
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förbättra hälsoeffekterna genom att förutse och ge enkla beskrivningar av vad som är förknippat med olika positiva hälsoeffekter.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt förbättra hälsoeffekterna genom att förutse och ge utvecklande beskrivningar av vad som är förknippat med olika positiva hälsoeffekter.
Du kan på ett väl fungerande sätt förbättra hälsoeffekterna genom att förutse och ge väl utvecklande beskrivningar av vad som är förknippat med olika positiva hälsoeffekter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: